• EN
 • Logg inn
 • Grønne løsninger vises fram for verden

   Yara/Kongsberg
  Yara/Kongsberg
  Bedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold kan nå bli en del av digitaltjenesten The Explorer. Tjenesten er lansert av Innovasjon Norge i samarbeid med næringslivet, og presenteres på Innovasjonstalen på Kongsberg i dag.

  – Dette er en unik mulighet for bedrifter og næringer i vår region til å vise fram sine grønne løsninger. Vi er nødt til å gjøre oss synlige og attraktive i det globale markedet for å øke eksporten. The Explorer er et utstillingsvindu i møte med internasjonale kunder, sier Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør i Innovasjon Norge for Buskerud, Telemark og Vestfold.

  The Explorer er ett av Innovasjon Norge og næringslivets svar på regjeringens oppdrag om å profilere norske, grønne løsninger. Alle bedrifter og næringer kan registrere seg i tjenesten. De må svare ut tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn og hvilke bærekraftsmål den bidrar til å løse

  Yara Birkeland med i The Explorer

  Yara Birkeland, Scanship, Eltek og Vissim inngår allerede i det digitale utstillingsvinduet. Der får de vist seg fram for potensielle kunder og kan kobles med utenlandske bedrifter som trenger løsningen deres.

  – Yara er med fordi vi mener Norge kan og bør spille en ledende rolle globalt i å forvalte kommende generasjoners ressurser på en bærekraftig måte. Med vårt tilfang av kompetanse og teknologi, sammen med drivende miljøer slik som Innovasjon Norge, ligger alt til rette for å lykkes, sier Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara.

  Yara Birkeland, som er et samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen, er verdens første selvkjørende utslippsfrie containerskip. Skipet sparer opptil 90 prosent i årlige driftskostnader sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle fartøy. Det er også anslått å erstatte 40 000 turer med lastebil per år, noe som reduserer lokal forurensning og klimagassutslipp betydelig.

  Verktøy for å øke eksporten

  The Explorer inngår i den nasjonale eksportsatsingen Merkevaren Norge. Merkevarebyggingen av Norge er en avgjørende del av satsingen, fordi en sterk nasjonal merkevare gir økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

  – Det er kraften i samarbeidet mellom små og store bedrifter, mellom privat og offentlig sektor, mellom forskning og anvendt teknologi som gjør Norge til en attraktiv partner internasjonalt. The Explorer får frem denne styrken i grønne løsninger fra Norge. Utstillingsvinduet vil være et nyttig verktøy for å øke eksporten fra eksisterende eksportnæringer og synliggjøre nye eksportnæringer, sier Marianne Hagen, statssekretær i Utenriksdepartementet.

  Hagen deler regjeringens tanker og ambisjoner om eksportsatsingen på arrangementet på Kongsberg Musikkteater i ettermiddag.

  – Synes du ikke, finnes du ikke

  Internasjonale undersøkelser viser at Norge kjennetegnes av høyteknologiske prototyper og bærekraftige løsninger. Men det er ikke alltid like lett for norske bedrifter å kjempe om oppmerksomheten i det internasjonale markedet.

  – Vi har mange grønne og geniale løsninger i regionen vår, som bør registrere seg i The Explorer. Dette er en smart måte å synliggjøre seg på, for husk: synes du ikke, finnes du ikke! slår Damm-Larsen fast.

  Se programmet for Innovasjonstalen på Kongsberg her

  Fakta om The Explorer

  • https://www.theexplorer.no/ åpnet for registreringer 31.mai.

  • The Explorer skal bli en eksportkanal hvor utenlandske bedrifter som trenger løsninger, og norske bedrifter som har løsninger, kobles.

  • Den blir samtidig et utstillingsvindu for et internasjonalt marked som bygger opp under Norge som en ledende nasjon innen utvikling av grønne løsninger. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier om Norge og norsk næringsliv som kan brukes overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper.

  • Alle bedrifter og næringer med grønne løsninger kan registrere seg i basen. De må svare ut tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og hvilke bærekraftsmål den bidrar til å løse. I tillegg bør løsningen være skalerbar.

  • Det er en redaksjon som kvalitetssikrer alle løsningene før de publiseres på The Explorer. Det koster ingenting å registrere løsninger.

  • Innovasjon Norge leder eksportsatsingen. Konsept, utforming, samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

  • Et strategisk råd er opprettet, bestående av representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Zero, Klima- og miljødepartementet, Nærings - og fiskeridepartementet, og Innovasjon Norge.

  For mer informasjon, kan du kontakte:

  Tommy Odinsen,
  tommy.odinsen@innovasjonnorge.no / 958 95 781

  Rannveig Mølmen Nergården, rannveig.molmen.nergarden@innovasjonnorge.no / 970 35 725