• EN
 • Logg inn
 • Merkevaren Norge presenteres i Harstad

   Selfa/Siemens
  Selfa/Siemens
  Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer – en koblingstjeneste for næringslivet som skal øke norsk eksport. Løsningen presenteres når Innovasjon Norge holder Innovasjonstalen 2018 i Harstad i dag.

  -The Explorer gir oss muligheten til å vise frem lokale og grønnere løsninger til hele verden på en effektiv og enkel måte. Tjenesten er for løsninger som går på tvers av næringer, kompetanseområder og regioner – nå er det opp til de nordnorske bedriftene å registrere sine løsninger for å vise frem alt det vi i denne regionen kan tilby, sier direktør for Innovasjon Norge Arktis Linda Beate Randal.

  Nettløsningen The Explorer er et av Innovasjon Norge og næringslivets svar på regjeringens oppdrag om å profilere norske, grønne løsninger.

  Hybridbåt fra Troms

  For den globale fiskeindustrien er dieselbruken hovedkilden til karbonutslipp. Ett av produktene som allerede ligger inne i The Explorer er Selfa Arctic sitt pilotprosjekt. Verdens første hybridfiskebåt er utviklet i Gråfjord, i samarbeid med Sintef i Trondheim.

  Båten går på diesel ut fra land, og på elektrisitet under selve fisket. Brennstoffbruken kan begrenses med nærmere 70 prosent, noe som vil være en besparelse for både økonomi og miljø. Mindre støy og mindre eksos gir også bedre arbeidsforhold for fiskeren.

  -En løsning som dette er et glimrende eksempel på bærekraft som markedsfordel, sier Linda Beate Randal. Den er billigere i drift enn dagens løsninger, og vil bidra til mindre miljøskadelige utslipp.

  Merkevaren Norge

  The Explorer er del av Merkevaren Norge-prosjektet, som styres av Innovasjon Norge. Målet er å øke norsk eksport, tiltrekke seg utenlandske investeringer og kompetanse og gjøre Norge til et attraktivt reisemål.
  For å nå målene må Norge få internasjonal status som en pioner på bærekraftige løsninger, som et attraktivt land å investere i og en nasjon med et rikt kulturliv i tillegg til flott natur. Et land som er synlig i verdenssammenheng.

  Innovasjon Norge jobber for å få flere av de «riktige» turistene til landet. De som bruker større deler av landet og flere av de aktivitetene vi kan tilby. Det vil gi høyere inntekter til turistnæringen og også bidra til et etterlatt inntrykk av et land som har mer enn bare flott natur.

  Turisme i Troms

  -På grunn av vår rene og sårbare natur er vi helt avhengig av en bærekraftig turisme. Det vil si en turisme der man ikke etterlater varige fotavtrykk, og ikke bare prøver å hente inn flest mulig turister. Hvis vi har høy kvalitet på vårt tilbud vil vi kunne tiltrekke oss de turistene som bruker det vi har å tilby og som ønsker å betale for det de får, sier Linda Beate Randal.

  -Nord-Norge har et stort potensiale her, med storslått natur, og kultur og kreativ næring som kan fungere som grunnlag for aktiviteter og et spennende tilbud for turister.

  -Ved å bygge vår merkevare på kvalitet, innenfor både turisme og næringsliv som fiskeindustrien, vil vi kunne tjene godt på det på lang sikt, sier Randal.