• EN
 • Logg inn
 • Nå skal Trøndelagsbedriftene ut i verden

   Winns AS
  Winns AS
  Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer –  et digitalt utstillingsvindu for grønne norske løsninger som skal bidra til å øke norsk eksport og tiltrekke flere utenlandske investeringer. Løsningen presenteres når Innovasjon Norge holder Innovasjonstalen 2018 på kontorfellesskapet Digs i Trondheim i dag.

  The Explorer er en digital tjeneste som går på tvers av næringer, kompetanseområder og regioner – og som skal koble norske løsninger med internasjonale kundebehov.

  – Trøndelag er hjem til Norges «teknologihovedstad,» og et av Europas fremste universitetsmiljøer for nyskaping og teknologi. Allikevel står regionen for en lav andel av utenlandske investeringer i Norge og eksporterte varer. Det kan forhåpentligvis The Explorer bidra til å endre, sier direktør for Innovasjon Norge Trøndelag Vigdis Harsvik.

  – Synes du ikke, finnes du ikke

  Trøndelag eksporterte varer og tjenester for totalt 25 milliarder i 2017, seks prosent av den totale nasjonale eksporten. Cirka 17 milliarder av disse utgjorde eksport av sjømat.

  – Det er veldig bra at vi har eksportverdier fra fisk, men jeg tror regionen har forutsetningene for å øke eksporten fra andre næringer også. Gründermiljøet, spesielt i Trondheim, har hatt en stor vekst de siste årene, både når det gjelder nye selskaper, investorer og såkorn- og venturemiljøer. Trøndelags oppgave i årene fremover blir å få disse bedriftene til å vokse – ikke minst internasjonalt. De høyteknologiske, innovative løsningene som nå utvikles må vi sørge for at verden får vite om, sier Harsvik.

  Trøndelagsbedriften Winns vises frem i The Explorer

  Selv om flere Trøndelagsbedrifter utvikler grønne løsninger i verdensklasse kan det være utfordrende å få oppmerksomhet fra internasjonale kunder. Gründerbedriften Winns AS utvikler utslippsfrie kulde- og varmepumpesystemer, og er en av de første Trøndelagsbedriftene som tar i bruk The Explorer.

  – Winns er i ferd med å gå fra å være en gründerbedrift til å bli en industriell vekstbedrift som skal levere til det globale markedet. Systemene våre kan kutte energikostnadene på oppvarming av varmtvann med 75 % og redusere CO2 avtrykket med 99 %. Det må vi sørge for at markedet også vet, og The Explorer kan hjelpe oss å matche vår løsning med internasjonale kunders behov, sier Morten Hegdal, daglig leder i Winns.

  – Setter Trøndelag på kartet

  Nestleder i NCE Aquatech Cluster Bjørn Damhaug deltar også på Innovasjon Norges arrangement onsdag morgen. Klyngen jobber for å løfte havbruksteknologien til å bli en av de viktigste norske eksportnæringene, og vet godt verdien synlighet har for å lykkes i nye markeder.

  – Norge har unik kompetanse fra olje- og gassnæringen som vi nå ser at overføres til nye bedrifter innenfor havbruk. Det er et konkurransefortrinn når vi skal markedsføre norske løsninger globalt. The Explorer gir oss muligheten til å samle de beste løsningene og fortelle en felles historie om hva merkevaren Norge kan levere til verdensmarkedet, sier Damhaug.

  Alle bedrifter som utvikler norske, grønne løsninger kan registrere seg gratis på www.theexplorer.no. Registreringene godkjennes fortløpende.

  For mer informasjon, kontakt Julie Ryland, julie.ryland@innovasjonnorge.no / 481 11 975

  Fakta om The Explorer

  • https://www.theexplorer.no åpnet for registreringer 31.mai.

  • The Explorer skal bli en eksportkanal hvor utenlandske bedrifter som trenger løsninger, og norske bedrifter som har løsninger, kobles.

  • Den blir samtidig et utstillingsvindu for et internasjonalt marked som bygger opp under Norge som en ledende nasjon innen utvikling av grønne løsninger. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier om Norge og norsk næringsliv som kan brukes overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper.

  • Alle bedrifter og næringer med grønne løsninger kan registrere seg i basen. De må svare ut tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og hvilke bærekraftsmål den bidrar til å løse. I tillegg bør løsningen være skalerbar.

  • Det er en redaksjon som kvalitetssikrer alle løsningene før de publiseres på The Explorer. Det koster ingenting å registrere løsninger.

  • Innovasjon Norge leder eksportsatsingen. Konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

  • Et strategisk råd er opprettet, bestående av representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Zero, Klima- og miljødepartementet, Nærings - og fiskeridepartementet, og Innovasjon Norge.