• EN
 • Logg inn
 • Slik skal Agderbedrifter matches med internasjonale kunder

  Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer – et Tinder for næringslivet – som skal øke norsk eksport. Vi presenterer løsningen når leder for Innovasjon Norge i Agder, Sveinung Hovstad holder Innovasjonstalen 2018 i Kristiansand i dag.

  – The Explorer gir oss muligheten til å vise frem lokale, grønnere løsninger til hele verden på en effektiv og enkel måte. Agder er en sterk eksportregion og vi har bedrifter med fremragende teknologi og grønne løsninger som lettere blir tilgjengelig for internasjonale potensielle kunder og samarbeidspartnere. Nå er det opp til bedriftene å registrere sine løsninger for å vise frem alt det vi i denne regionen kan tilby, sier direktør for Innovasjon Norge i Agder, Sveinung Hovstad.

  The Explorer er et av Innovasjon Norge og næringslivets svar på regjeringens oppdrag om å profilere norske, grønne løsninger.

  Agderbedriften Viking Heat Engines vises frem i The Explorer

  Norsk industri og næringsliv leverer konkurransedyktige løsninger, og internasjonale undersøkelser viser at Norge kjennetegnes av blant annet høyteknologiske løsninger og bærekraft. Men det er ikke alltid like lett for norske bedrifter å kjempe om oppmerksomheten i det internasjonale markedet.

  Viking Heat Engines er den første Agderbedriften som har presentert seg og sine løsninger på The Explorer. Les mer her.

  Agder trenger flere utenlandske investeringer

  Det digitale utstillingsvinduet er en av flere aktiviteter i den nasjonale eksportsatsingen Merkevaren Norge. Internasjonale investeringer i Norge bidrar også til å øke norsk eksport, fordi utenlandsk eierskap gir økt tilgang til eksportmarkedene.

  Agderfylkene er vertskap for mange internasjonale selskaper, både innenfor industri og olje- og gass-sektoren. Vi har kultur og tradisjon for denne type bedrifter og fylkeskommunene har nå bevilget penger til et flerårig Invest in Agder-prosjekt som har som mål å skaffe nye, internasjonale etableringer på Agder.

  Fakta om The Explorer

  • https://www.theexplorer.no/ åpnet for registreringer 31.mai.

  • The Explorer skal bli en eksportkanal som kobler utenlandske bedrifter som trenger løsninger med norske bedrifter som har løsninger.

  • Den blir samtidig et utstillingsvindu for et internasjonalt marked som bygger opp under Norge som en ledende nasjon innen utvikling av grønne løsninger. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier om Norge og norsk næringsliv som kan brukes overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper.

  • Alle bedrifter og næringer med grønne løsninger kan registrere seg i basen. De må oppfylle tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og at den bidrar til å løse minst et av FNs bærekraftsmål. I tillegg bør løsningen være skalerbar.

  • En redaksjon kvalitetssikrer alle løsningene før de publiseres på The Explorer. Det koster ingenting å registrere løsninger.

  • Innovasjon Norge leder eksportsatsingen. Konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

  • Det er opprettet et strategisk råd med representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Zero, Klima- og miljødepartementet, Nærings - og fiskeridepartementet, og Innovasjon Norge. Se programmet og les mer om arrangementet i Kristiansand her.

  For mer informasjon kontakt:

  Kjetil Svorkmo Bergmann, kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no908 20 918

  Sveinung Hovstad, sveinung.hovstad@innovasjonnorge.no, 911 96 559