• EN
 • Logg inn
 • Slik skal Nordlandsbedrifter matches med internasjonale kunder

  Monica Ahyee, direktør ved Innovasjon Norge Nordland holdt årets innovasjonstale i Bodø. Anne Line Kaxrud/Innovasjon Norge
  Monica Ahyee, direktør ved Innovasjon Norge Nordland holdt årets innovasjonstale i Bodø.Anne Line Kaxrud/Innovasjon Norge
  Sammen med norsk næringsliv har Innovasjon Norge åpnet The Explorer – et digitalt utstillingsvindu som skal bidra til økt eksport. Løsningen ble presentert under Innovasjonstalen 2018 i Bodø 7.juni.   

  - The Explorer gir oss muligheten til å vise frem lokale og grønne løsninger til hele verden på en effektiv og enkel måte. Tjenesten er for løsninger som går på tvers av næringer, kompetanseområder og regioner. Nå er det opp til Nordlandsbedriftene å vise frem alt det vi i denne regionen kan tilby, sier direktør for Innovasjon Norge Nordland, Monica Ahyee. 

   

  The Explorer er et av Innovasjon Norge og næringslivets svar på regjeringens oppdrag om å profilere norske, grønne løsninger. 

   

  Nordlandsbedriften Delitek vises frem i The Explorer 

  Norsk industri og næringsliv leverer konkurransedyktige løsninger, og internasjonale undersøkelser viser at Norge kjennetegnes av blant annet høyteknologiske løsninger og bærekraft. Men det er ikke alltid like lett for norske bedrifter å kjempe om oppmerksomheten i det internasjonale markedet. 

   

  Delitek er med i The Explorer. Nordlandsselskapet har utviklet systemer for å håndtere avfall på skip på en enkel og miljøvennlig måte.  

  -Avfallshåndtering til havs er en utfordring verden over. Markedet for dette er potensielt stort men det er tidkrevende og kostbart å markedsføre seg internasjonalt. The Explorer vil hjelpe oss å nå globale kunder på en mer effektiv måte, sier Bjørn Ivar Larsen, Director Operations i Delitek. 

   

  -Internasjonale investorer tilfører sårt trengt kapital 

  The Explorer er en av flere aktiviteter i den nasjonale eksportsatsingen Merkevaren Norge. Internasjonale investeringer i Norge bidrar også til å øke norsk eksport, og i Nordland sto utenlandske investeringer for 10 milliarder kroner i 2016. Til sammenligning var tallet på 386 milliarder i Rogaland. -Vi må jobbe for å tiltrekke mer internasjonal kaptial. I dag er det knapt med lokal investorkapital for andre næringer enn havbruk, eiendom, og industri, sier Ahyee.  

   

  Den amerikanske investoreren Danny Hayes er CEO i Borealis Industries, som er eid av investeringsgiganten Harvester Asset Mangament. Under innovasjonstalen fortale han om hva de ser etter når de skal investere, og ikke minst hvorfor de nå etablerer seg i Bodø. -Norge er ledende, særlig innen det grønne skiftet. Men dere må tenke større, og bli mer selgende, sa han. 

   

  -Vi trenger å høre fra folk som ham hvordan det oppleves å investere i Norge og Nordland. Internasjonale investorer kan tilføre regionen sårt trengt kapital og kompetanse, og skape nye arbeidsplasser, sier Ahyee.  

   

   

  Les mer:

   

  The Explorer

  Nasjonal Merkevarebygging

  Innovasjonstalen

   

  For mer informasjon: Monica Ahyee, monica.ahyee@innovasjonnorge.no, 913 29 655  

  For å snakke med Delitek: Bjørn Ivar Larsen, bjorn@delitek.no, 950 64 670  

   

  Fakta om The Explorer 

  • https://www.theexplorer.no/åpnet for registreringer 31.mai. 
  • The Explorer skal bli en eksportkanal hvor utenlandske bedrifter som trenger løsninger, og norske bedrifter som har løsninger, kobles.
  • Den blir samtidig et utstillingsvindu for et internasjonalt marked som bygger opp under Norge som en ledende nasjon innen utvikling av grønne løsninger. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier om Norge og norsk næringsliv som kan brukes overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper.
  • Alle bedrifter og næringer med grønne løsninger kan registrere seg i basen. De må svare ut tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og hvilke bærekraftsmål den bidrar til å løse. I tillegg bør løsningen være skalerbar.
  • Det er en redaksjon som kvalitetssikrer alle løsningene før de publiseres på The Explorer. Det koster ingenting å registrere løsninger.
  • Innovasjon Norge leder eksportsatsingen. Konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.
  • Et strategisk råd er opprettet, bestående av representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Zero, Klima- og miljødepartementet, Nærings - og fiskeridepartementet, og Innovasjon Norge.
  • Les pressemeldingen om lansering her: https://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter-liste/2018/the-explorer--et-tinder-for-naringslivet/