• EN
 • Logg inn
 • Slik skal Rogalandsbedrifter matches med internasjonale kunder

   Zaptec
  Zaptec
  Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer – et Tinder for næringslivet som skal øke norsk eksport. Løsningen presenteres når Innovasjon Norge holder Innovasjonstalen 2018 i Stavanger i dag.

  – The Explorer gir oss muligheten til å vise frem lokale og grønnere løsninger til hele verden på en effektiv og enkel måte. Tjenesten er for løsninger som går på tvers av næringer, kompetanseområder og regioner – nå er det opp til Rogalandsbedriftene å registrere sine løsninger for å vise frem alt det vi i denne regionen kan tilby, sier direktør for Innovasjon Norge Rogaland Marit Karlsen Brandal.

  The Explorer er et av Innovasjon Norge og næringslivets svar på regjeringens oppdrag om å profilere norske, grønne løsninger.

  Rogalandsbedriften Zaptec vises frem i The Explorer

  Norsk industri og næringsliv leverer konkurransedyktige løsninger, og internasjonale undersøkelser viser at Norge kjennetegnes av høyteknologiske prototyper og bærekraftige løsninger. Men det er ikke alltid like lett for norske bedrifter å kjempe om oppmerksomheten i det internasjonale markedet.

  Zaptec leverer skalerbare løsninger for elbillading der tilgjengelig strøm brukes på en optimal måte til alle ladepunkter i et borettslag, sameie, bedrift og parkeringsplasser. Selskapet er en av bedriftene som viser seg frem for potensielle kunder i det nye utstillingsvinduet.

  – Zaptec er i ferd med å bli en merkevare innen avanserte ladesystemer, også internasjonalt. Vi er en liten organisasjon og det er tidkrevende og kostbart å markedsføre seg internasjonalt. The Explorer er matchmaking for næringslivet. Løsningen kan enkelt og effektivt koble Zaptecs løsninger med det kunden har behov for, sier Anders Thingbø, administrerende direktør i Zaptec.

  Rogaland tiltrekker seg flest utenlandske investeringer i Norge

  Det digitale utstillingsvinduet er en av flere aktiviteter i den nasjonale eksportsatsingen Merkevaren Norge. Internasjonale investeringer i Norge bidrar også til å øke norsk eksport, og Rogaland topper listen som det fylket i Norge med høyest andel utenlandske investeringer. I 2016 utgjorde disse investeringene 386 milliarder kroner, noe som tilsvarer 37 prosent av landets samlede utenlandske investeringer.

  – Norsk næringsliv leverer allerede løsninger i verdensklasse innen mange områder. Det handler blant annet om skipsfart, om havbruk, om fornybar energi, og om olje og gass. Dette utstillingsvinduet kan bidra til å styrke konkurransekraften til norske aktører. Jeg gleder meg over at Innovasjon Norge vil bidra til å løfte frem alle de flinke folkene som vil ta sine smarte og bærekraftige løsninger fra Norge og ut på verdensmarkedet, sier Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Olje- og energidepartementet.

  Tybring-Gjedde skal presentere The Explorer på innovasjonstalearrangementet på Universitet i Stavanger i ettermiddag.

  Næringslivet i Rogaland er optimistiske

  600 bedrifter på Sør- og Vestlandet tydelige signal om at de er positive til fremtiden, og varsler om vekst og flere arbeidsplasser, ifølge Sparebank 1 SR Banks konjunkturbarometer for Sør- og Vestlandet for mai.

  – De siste årene har vært utfordrende for Rogaland, men det har også vist regionens evne til å utvikle nye løsninger, og overføre teknologi og erfaring fra olje- og gassbransjen til nye områder. Vi er glade for at Zaptec og flere andre bedrifter allerede har tatt i bruk the Explorer og forhåpentligvis blir enda flere Rogalandsbedrifter med. Vi har mye å vise frem og være stolte av, sier Brandal.

  Fakta om The Explorer

  • https://www.theexplorer.no åpnet for registreringer 31.mai.

  • The Explorer skal bli en eksportkanal hvor utenlandske bedrifter som trenger løsninger, og norske bedrifter som har løsninger, kobles.

  • Den blir samtidig et utstillingsvindu for et internasjonalt marked som bygger opp under Norge som en ledende nasjon innen utvikling av grønne løsninger. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier om Norge og norsk næringsliv som kan brukes overfor internasjonale kunder, presse og andre målgrupper.

  • Alle bedrifter og næringer med grønne løsninger kan registrere seg i basen. De må svare ut tre kriterier: God forretningsskikk, at løsningen er grønn, og hvilke bærekraftsmål den bidrar til å løse. I tillegg bør løsningen være skalerbar.

  • Det er en redaksjon som kvalitetssikrer alle løsningene før de publiseres på The Explorer. Det koster ingenting å registrere løsninger.

  • Innovasjon Norge leder eksportsatsingen. Konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

  • Et strategisk råd er opprettet, bestående av representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Zero, Klima- og miljødepartementet, Nærings - og fiskeridepartementet, og Innovasjon Norge.

  Ønsker du å delta på arrangementet? Les mer her. 

  For mer informasjon, kan du ta kontakt med:

  Julie Ryland
  julie.ryland@innovasjonnorge.no
  48111975 

  Harpa Halldorsdottir Tveteraas
  Harpa.Halldorsdottir.Tveteraas@innovasjonnorge.no
  45667211