• EN
 • Logg inn
 • Agder trenger en ny kultur for vekst

  -Økt eksport og internasjonaliseringsfokus må til, sier Sveinung Hovstad, direktør Innovasjon Norge Agder Innovasjon Norge
  -Økt eksport og internasjonaliseringsfokus må til, sier Sveinung Hovstad, direktør Innovasjon Norge AgderInnovasjon Norge

  Agder trenger flere bedrifter som vokser. Etter flere år med nedgang i andel høyvekstforetak i Agder begynner pilene endelig å peke oppover, viser en ny rapport utført av Menon Economics på vegne av Innovasjon Norge.

  - Dette er oppløftende og nedturen i Agder ble heldigvis langt mildere enn vi forventet. Aktiviteten i olje- og gass sektoren har tatt seg opp, men vi ser også at det satses og investeres i andre bransjer hvor Sørlandet har gode forutsetninger for å lykkes, sier Sveinung Hovstad, direktør i Innovasjon Norge Agder.

  Må ha ambisjoner om vekst

  Rapporten fra Innovasjon Norge viser at bedrifter med ledere som uttrykker en klar ambisjon om vekst, vokser betydelig raskere enn de som ikke har slike ambisjoner.   Med 62 000 nye bedrifter hvert år har Norge langt flere grundere enn våre naboland. Nå trenger Norge flere bedrifter som vokser, blir sterke i verdensmarkedet og gir oss arbeidsplasser og eksportinntekter.

  -          Agder har sin andel av nyoppstartede foretak, men har utfordringer med å få en større andel av disse bedriftene til å vokse. Bedriftene i regionen har jobbet hardt de siste årene med omstilling. Dette har handlet mye om kostnadstilpasning. Vi må nå intensivere fokuset på hva som skal til for å få bedriftene til å vokse. Agder har høye eksporttall som i hovedsak skyldes industrien og enkelte store utstyrsleverandører. De mindre og mellomstore foretakene har relativt beskjedent internasjonalt salg. Økt eksport og internasjonaliseringsfokus må til, sier Hovstad.

  Her er hovedpunktene i rapporten: 

  • Vi må slutte å sløse gode ideer. EU dreier nå sine investeringer i forskning og innovasjon mot markedsorientering, kommersialisering og vekstkapital. I Norge må vi må lykkes bedre med å skape produkter og tjenester av den solide kunnskapen vi har ‒ og omsette det til flere vekstbedrifter.  
  • Vi må bruke offentlige innkjøp som motor for innovasjon.  
  • Vi må ha et offensivt og smidig virkemiddelapparat som i sterkere grad bidrar til internasjonal vekst i bedriftene.  
  • Vi må investere mer i eksport og internasjonalisering. 

  Les rapporten ‘Vekstbedrifter i Norge - Kultur for vekst’

  Fakta:

  • Innovasjonstalen arrangeres årlig av Innovasjon Norge.
  • Dette er syvende gang den avholdes.
  • Alle kontorene i hele Norge holder Innovasjonstalen tilpasset sin region.