• EN
 • Logg inn
 • Må gå fra gründerkultur til vekstkultur

  Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.         Tom Hansen
  Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.        Tom Hansen

  I sin aller første innovasjonstale gledet nytilsatt direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge seg over at vi har fått en særegen norsk gründerkultur. ‒ Det er bra at det er blitt mer vanlig å være gründer. Nå trenger Norge flere bedrifter som vokser, blir sterke i verdensmarkedet og gir oss arbeidsplasser og eksportinntekter.

  Med 62 000 nye bedrifter hvert år har Norge langt flere gründere enn våre naboland. 

   ‒ Vi mener det er av stor betydning at vi har fått flere gründere. De springer ut av industrien, av universiteter og høyskoler eller har på egen hånd sett et problem de har en løsning på. Nå er det viktig at vi lykkes med skalering. Vi trenger flere virksomheter som har ambisjoner om vekst og ser at markedene deres først og fremst ligger utenfor Norge. Det er uinteressant om bedriften er ny eller gammel, om den holder til i Vik i Sogn eller i Bjørvika, sa Haugli i talen. 

  For at vi skal opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet, er vi avhengige av bedrifter som kan, tørr og vil. 

   Gjennom hele vår historie har vår velferd vært knyttet til at noen ute i verden har vært villige til å kjøpe det vi har produsertfra tørrfisk og tømmer til teknologi og tjenester. Utfordringen med å omstille norsk økonomi er betydelig. Vi må gå fra å ha en eller to dominerende næringer til mange. Det hastersa Haugli. 

  En fersk undersøkelse Innovasjon Norge har gjennomført viser at bedrifter med ledere som uttrykker en klar ambisjon om vekst, vokser betydelig raskere enn de som ikke har slike ambisjoner.  

  ‒ Holdninger er viktige. Hvis bedriftene ikke vil vokse, kommer det heller ikke til å skje, sa Hauglifør han overleverte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ferske innspill til en best mulig innovasjons- og næringspolitikk, og oppsummerte hovedpunktene:  

  • Vi må slutte å sløse med gode ideer! Vi må lykkes bedre med å skape produkter og tjenester av forskning. EU dreier nå sine investeringer i forskning og innovasjon mot markedsorientering, kommersialisering og vekstkapital. Hva om Norge gjorde det samme?Vi har solid kunnskap. Den kunnskapen kan i større grad bli til nye vekstbedrifter, arbeidsplasser og verdiskaping.  
  • Vi må bruke offentlige innkjøp som motor for innovasjon.  
  • Vi må ha et offensivt og smidig virkemiddelapparat som i sterkere grad bidrar til internasjonal vekst i bedriftene.  
  • Vi må investere mer i eksport og internasjonalisering 

  Innovasjonstalen ble holdt for sjuende gang 28. mai. H.K.H. Kronprins Haakon, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og ca. 1.000 representanter for universiteter, næringsliv, banker og investorer deltok. 

  Se opptak av hele Innovasjonstalen 2019 her. 

   

  Innovasjonstalen 2019 (pdf)

  Rapport om høyvekstforetak (pdf)

  Vekstbedrifter i Norge (pdf)