• EN
 • Logg inn
 • Nordland trenger flere bedrifter som vokser

   Foto: Restech
  Foto: Restech

  Norge er et gründerland, og vi har klart å etablere en gründerkultur. Det blir startet stadig flere nye bedrifter i Nordland og i resten av landet. - Det er bra, men vi må også sørge for at vi har en kultur for vekst, sier Monica Ayhee på årets Innovasjonstale i Bodø.

  I Nordland ble det i 2018 etablert hele 2088 nye bedrifter. Det er 32 % flere enn for bare 5 år siden.

  - Det er fantastisk at vi har fått flere gründere. Men vi trenger flere bedrifter som tenker større, og ser markeder også utenfor Norge, sier Monica Ahyee, direktør i Innovasjon Norge Nordland.  

  Andelen vekstselskaper i Nordland er under ti prosent, viser tall utarbeidet av Menon. En høyvekstbedrift er en bedrift med mer enn ti ansatte og som i tre påfølgende år har vokst mer enn 20 prosent i året.   

  Temaet på årets innovasjonstale i Bodø er "Kultur for vekst". 

  - Vi trenger å diskutere hvorfor ikke flere bedrifter vokser seg større i vår region, og finne ut hva som må til for å få mer vekst. For å videreutvikle velferdssamfunnet, samt opprettholde befolkningsgrunnlaget i nord er vi avhengige av bedrifter som kan, tørr og vil. 

  - I Nordland har vi alle forutsetninger for å lykkes bare vi blir bedre på å utnytte de fordelene som vi har i fylket. Vi har for eksempel reiselivsprodukter i verdensklasse og innen fiskeri og oppdrett er vi knallgode, sier Ayhee. 

  Bedrifter må ha ambisjoner om vekst 

  En fersk undersøkelse Innovasjon Norge har gjennomført viser at bedrifter med ledere som uttrykker en klar ambisjon om vekst, vokser betydelig raskere enn de som ikke har slike ambisjoner.  

  ‒ Holdninger er viktige. Undersøkelsen viser at bedriften må ha et klart ønske om å vokse, gjerne fra første stund, sier Ahyee. 

  Suksess med bærekraftige løsninger  

  -Vi må utnytte de fordelene vi har. Med produkter og tjenester som oppfyller behov hos kundene. Grønne, norske løsninger er etterspurt og gir oss konkurransemessige fortrinn i det globale markedet, sier Ayhee. 

  Et eksempel på dette er Restech – en av Nordlandsbedriftene som ble nominert til årets eksportpris. De har utviklet et nisjeprodukt - linekastere – som bruker trykkluftskanoner i stedet for kruttraketter til å skyte redningsliner en kvart kilometer. Disse linekasterne er enkle, effektive og brukes nå av redningsfartøyer over hele verden.  

  Det er ett eksempel på en norsk nisjevirksomhet som er ledende i verden – en pioner på bærekraftige løsninger. 

  De beste norske bedriftene tar i bruk ny teknologi raskere enn konkurrentene, de er høyproduktive, omstiller seg raskt og tenker globalt fra starten.  

  Innovasjon Norges anbefalinger  

  For å bygge en bedre kultur for vekst må det offentlige også bidra. Vi må ha et offensivt og smidig virkemiddelapparat som i sterkere grad bidrar til internasjonal vekst i bedriftene. 

  Innovasjon Norge peker på fire forhold som er avgjørende for at bedrifter vokser:  

  • Kunde: Det handler om å satse riktig.  
  • Kapital: Det handler om tilgang på kompetent kapital.  
  • Kompetanse: Det handler om kunnskap og ferdigheter.
  • Kultur: Det handler om holdninger.