• EN
 • Logg inn
 • Oslo Viken må utnytte regionale fordeler

  Vidar Dramstad, leder i Innovasjon Norge, Oslo Viken. Innovasjon Norge
  Vidar Dramstad, leder i Innovasjon Norge, Oslo Viken.Innovasjon Norge

  Oslo Viken har et diversifisert næringsliv, landets beste kompetansemiljøer og god tilgang på kapital. Vi må bruke disse mulighetene til å utvikle flere nye vekstbedrifter, sier Vidar Dramstad, leder i Innovasjon Norge Oslo Viken.

  Store deler av vår region har sine industrielle røtter fra tiden da storindustrien dominerte. Enkeltbedrifter med flere tusen ansatte produserte og leverte til eksportmarkedene.

  – Har vi de ambisjonene og den kulturen for vekst som vi historisk har hatt, eller har vi gått fra å tenke stort til å tenke smått? Er vi bevisst våre regionale fortrinn og klarer vi å utnytte dem for å skape flere vekstbedrifter? Dette er spørsmål Vidar Dramstad i Innovasjon Norge, Oslo Viken ønsket å få oss til å reflektere over på Innovasjonstalen for Oslo Viken i Sarpsborg 11. mai.  

  Regionens utvikling
  I undersøkelsen Menon har gjort for Innovasjon Norge i perioden 2005 til 2017, viser Oslo størst stabilitet og størst andel vekstbedrifter med 13,5 prosent siste treårsperiode. Østfold viser den beste utviklingen i andel vekstbedrifter, fra 6,6 prosent i finanskriseåret 2009, til 10,7 prosent siste treårs periode. Det er bedre enn landet samlet, og en motsatt utvikling av hva oljefylkene har. 

   
  Mye tyder på at vår region har den robustheten og det endringsmomentet som trengs for å skape flere nye vekstbedrifter. 


  -Tallene er bedre enn den nasjonale trenden og kan forklares med at vår region har et diversifisert næringsliv som er mindre sårbart for konjunktursvingninger i enkeltbransjer som olje og gass. I tillegg har vår region noen av landets beste kompetansemiljøer, og vi har næringsklynger og bedrifter som er sterke internasjonalt. Tilgangen på kompetanse og kapital er bedre i sentrale strøk enn den er i mer perifere områder, noe vår region nyter godt av. Vi har også en velutbygd infrastruktur, og en nærhet til markedene. Disse regionale fortrinnene gir oss en unik mulighet til å utvikle flere nye vekstbedrifter, sider Vidar Dramstad. 


  Gode forutsetninger for vekst
  Dramstad påpeker at Oslo Viken har gode forutsetninger for å skape større og sterkere bedrifter.

  -Vår region har lang erfaring med å skape og legge til rette for vekstbedrifter og internasjonale selskaper. Nå må vi ta med oss disse erfaringene og skape enda flere bedrifter som kan og vil vokse seg store, sier Dramstad. 


  Med 62 000 nye bedrifter hvert år har Norge langt flere gründere enn våre naboland. Men ettersom inntektene fra olje- og gassnæringen avtar trenger Norge flere bedrifter som kan bidra med lønnsomme arbeidsplasser, og som har størrelsen til å kunne konkurrere på det internasjonale markedet. Disse må også komme fra omstilling av etablerte bedrifter.


  Innovasjon Norges anbefalinger 
  For å bygge en bedre kultur for vekst må det offentlige også bidra. Innovasjonstalen er Innovasjon Norges årlige tale med anbefalinger til regjeringen om hvordan vi kan oppnå en best mulig innovasjons- og næringspolitikk. Innovasjon Norge peker på fire forhold som er avgjørende for at bedrifter vokser: 

  • Kunder: Det handler om å satse riktig
  • Kapital: Det handler om tilgang på kompetent kapital
  • Kompetanse: Det handler om kunnskap og ferdigheter
  • Kultur: Det handler om holdninger