• EN
 • Logg inn
 • Rogaland trenger å satse på langsiktig vekst

  Rogaland trenger en bredde av bedrifter som vokser, sa Kari Holmefjord Vervik, direktør i Innovasjon Norge Rogaland under Innovasjonstalen i dag. Innovasjon Norge
  Rogaland trenger en bredde av bedrifter som vokser, sa Kari Holmefjord Vervik, direktør i Innovasjon Norge Rogaland under Innovasjonstalen i dag.Innovasjon Norge

  Rogaland trenger en bredde av bedrifter som vokser. Etter flere år med nedgang i andel vekstbedrifter i Rogaland begynner pilene nå å peke oppover igjen, viser tall som ble presentert på Innovasjonstalen i Stavanger i dag.

  -Det siste konjunkturbarometeret til SR-bank, viser at særlig bedrifter som leverer mye mot oljeindustrien nå er optimistiske igjen i forhold til forventet vekst i antall ansatte og omsetning. For å sikre en jevn og sikker vekst også på lenger sikt, må vi imidlertid legge til rette for vekst i en større bredde av industrier og næringer, sier Kari Holmefjord Vervik, direktør i Innovasjon Norge Rogaland.  

  Dramatisk utvikling
  Rapporten som er utført av Menon Economics på vegne av Innovasjon Norge, har sett på status for vekstbedrifter i hele Norge, og hva som kjennetegner de selskapene som vokser mest. Tallene viser at Rogaland er det fylket i Norge som kan vise til den mest dramatiske utviklingen innen høyvekstselskapene. I 2007 hadde Rogaland den høyeste andelen høyvekstbedrifter i landet med 23,2 prosent. Ti år senere i 2017 var andelen høyvekstbedrifter redusert til 6,4 prosent, som er den laveste andelen vekstselskaper i landet.  

  Høyvekstforetak er i rapporten definert som selskap med minst ti ansatte ved første observasjonsår, og deretter mer enn 20 prosent årlig vekst de neste påfølgende årene. 

  -Tallene følger den nasjonale trenden, det at Rogaland har de mest ekstreme utslagene bekrefter at Rogaland har den største tyngden av petroleumsnæringen.  Det er svært positivt at oljeprisen nå er på vei opp igjen, samtidig er det helt avgjørende at det gode omstillingsarbeidet som har skjedd i regionen vår nå likevel fortsetter, sier Holmefjord Vervik.  

  Gode forutsetninger for vekst
  Hun påpeker at Rogaland har gode forutsetninger for å skape større og sterkere bedrifter. -Vår region har lang erfaring med å skape og legge til rette for vekstbedrifter og internasjonale selskaper. Nå må vi ta med oss disse erfaringene og skape flere bedrifter som kan og vil vokse seg store, sier Holmefjord Vervik.  

  Med 62 000 nye bedrifter hvert år har Norge langt flere gründere enn våre naboland. Men ettersom inntektene fra olje- og gassnæringen avtar trenger Norge flere bedrifter som kan bidra med lønnsomme arbeidsplasser, og som har størrelsen til å kunne konkurrere på det internasjonale markedet. Disse må også komme fra omstilling av etablerte bedrifter. 

  Innovasjon Norges anbefalinger
  For å bygge en bedre kultur for vekst må det offentlige også bidra. Innovasjonstalen er Innovasjon Norge årlige tale med anbefalinger til regjeringen om hvordan vi kan oppnå en best mulig innovasjons- og næringspolitikk. Innovasjon Norge peker på fire forhold som er avgjørende for at bedrifter vokser: 

  • Kunde: Det handler om å satse riktig.
  • Kapital: Det handler om tilgang på kompetent kapital.
  • Kompetanse: Det handler om kunnskap og ferdigheter.
  • Kultur: Det handler om holdninger. 

  Les rapporten fra Menon her.

  Les mer om "Vekstbedrifter i Norge"