• EN
 • Logg inn
 • Slik skal Finnmarks-bedrifter vokse seg større

  Linda Beate Randal holdt Innovasjonstalen i Alta Anne Line Kaxrud / Innovasjon Norge
  Linda Beate Randal holdt Innovasjonstalen i AltaAnne Line Kaxrud / Innovasjon Norge

  Norge er et gründerland, og Finnmark ligger godt an med 688 nystartede bedrifter i 2018. Men få av disse kommer over kneiken til å bli en større bedrift med mange ansatte og høy omsetning. Hvordan skal vi komme dit?

  Dette var temaet for årets Innovasjonstale i Alta onsdag 29. mai, kalt ‘Kultur for vekst’. - Det er fantastisk at vi har fått flere gründere. Men vi trenger flere bedrifter som tenker større, og ser markeder også utenfor Norge, sier Linda Beate Randal, direktør i Innovasjon Norge Arktis.  

  For å videreutvikle velferdssamfunnet samt opprettholde befolkningsgrunnlaget i nord er vi avhengige av bedrifter som kan, tørr og vil. 

  -Med tanke på andel vekstbedrifter ligger Finnmark på gjennomsnittet på landsbasis. Men vi kan bli bedre, og da må vi bruke de fordelene vi sitter på. Vi har for eksempel reiselivsprodukter i verdensklasse, fiskeri – og oppdrettsnæringen vår er knallgod, og det samme gjelder leverandørindustrien til olje og gass, sier Randal, og fortsetter, -Vi trenger at flere av bedriftene vokser seg større. Derfor er det viktig å forstå hvorfor det stopper opp, og hva som kjennetegner de som vokser. 

  Ny undersøkelse viser at bedrifter må ha ambisjoner om vekst
  En fersk undersøkelse Innovasjon Norge har gjennomført viser at bedrifter med ledere som uttrykker en klar ambisjon om vekst, vokser betydelig raskere enn de som ikke har slike ambisjoner. 

  ‒ Holdninger er viktige. Undersøkelsen viser at bedriften må ha et klart ønske om å vokse, gjerne fra første stund, sier Randal. Her er hovedpunktene i rapporten: 

  • Vi må slutte å sløse gode ideer. EU dreier nå sine investeringer i forskning og innovasjon mot markedsorientering, kommersialisering og vekstkapital. Også i Norge må vi lykkes bedre med å skape produkter og tjenester av den solide kunnskapen vi har ‒ og omsette det til flere vekstbedrifter.  
  • Vi må bruke offentlige innkjøp som motor for innovasjon.  
  • Vi må ha et offensivt og smidig virkemiddelapparat som i sterkere grad bidrar til internasjonal vekst i bedriftene.  
  • Vi må investere mer i eksport og internasjonalisering. 

  Suksess med kongekrabbe
  Et selskap som kan vise til vekstsuksess verden over er sjømatprodusenten Cape Fish. De hadde store ambisjoner fra første stund. -Vi begynte i 1991 med en ambisjon om å være en ledende sjømataktør basert på råvarer og produkter fra Finnmark. I dag selger vi til hele Europa, sier Bjørn Ronald Olsen, administrerende direktør i Cape Fish. 

  En annen som har gjort suksess er Kirkens Snow Hotel. De har balansert den vanskelige gangen mellom individuell, høykvalitetsopplevelse og kommersialisering. -De er et godt eksempel på en bedrift som har opprettholdt kvaliteten samtidig som de tjener penger, påpeker Randal.   

  Fremtiden er marin
  Nettopp sjømat og annen marin næring blir viktig for Finnmark fremover, mener Randal. -Vi har en helt unik tilgang til havet her i nord. For eksempel er Øst-Finnmark den eneste regionen i Norge hvor man kan fiske 365 dager i året, nettopp fordi det er tilgjengelig fisk hele året. Det bidrar til verdiskaping og helårlige arbeidsplasser.  

  Les rapporten ‘Vekstbedrifter i Norge - Kultur for vekst’(pdf)

  Fakta:

  • Innovasjonstalen arrangeres årlig av Innovasjon Norge. 
  • Dette er syvende gang den avholdes. 
  • Alle kontorene i hele Norge holder Innovasjonstalen tilpasset sin region.  

  Les mer: 'Må gå fra gründerkultur til vekstkultur'