• EN
 • Logg inn
 • Slik skal Troms-bedriftene vokse seg større

  Direktør for Innovasjon Norge Arktis Linda Beate Randal holder årets Innovasjonstale. Innovasjon Norge
  Direktør for Innovasjon Norge Arktis Linda Beate Randal holder årets Innovasjonstale.Innovasjon Norge

  I 2018 ble det startet 1791 bedrifter i Troms. -Det er fantastisk at mange vil starte egen bedrift, men for å sikre velferden vår trenger vi flere bedrifter som ikke bare vil skape en arbeidsplass for seg selv, men for mange flere, sa direktør i Innovasjon Norge Arktis Linda Beate Randal under årets Innovasjonstale i Troms.

  Troms ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder andelen bedrifter som oppnår høy vekst, ifølge en ny rapport Menon Economics har utført på vegne av Innovasjon Norge. Samtidig viser rapporten at fylket hatt en sterk økning i andelen vekstbedrifter fra 2013 til 2016.

  -For å videreutvikle velferdssamfunnet og opprettholde befolkningsgrunnlaget i nord er vi avhengige av bedrifter som kan, tør og vil, sier Randal. -Naturressursene i Troms er et svært godt utgangspunkt for den verdiskapingen og arbeidsplassene Norge trenger etterhvert som inntektene fra oljenæringen avtar, men vi er avhengig at flere bedrifter, både av nyetableringene og de etablerte virksomhetene, vokser seg store nok til å kunne satse internasjonalt og bidra med flere lønnsomme arbeidsplasser.

  Tromsø er første stopp for ny Innovasjon Norge-direktør

  Ny administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli deltok også på Innovasjonstalearrangementet i Tromsø på mandag. Dette var hans 11. dag i jobben, og Hauglis første besøk til et av Innovasjon Norges distriktskontorer.

  -Troms har enormt stor betydning for Norges verdiskaping, både når vi ser tilbake og fremover. Marinenæringen og leverandørindustrien til olje og gass kommer til å fortsette å spille en stor rolle i årene fremover, men samtidig ser vi en drivkraft her i nord som også sikrer at det satses på nye områder, for eksempel innenfor reiseliv, kreativ næring, mineralnæringen og biomarin næring. Nærheten til forsknings- og utviklingsmiljøet bidrar til dette, sier Haugli.

  Haugli besøkte to vekstbedrifter i Tromsø på mandag. Industrikonsernet NOFI leverer produkter og tjenester til hav- og fiskeoppdrettsnæringen. NOFI utnytter nærheten til de arktiske havområdene og leverer tjenester og løsninger som muliggjør aktivitet i kaldt og røft klima. Biotep er et nasjonalt anlegg for testprosessering av biologisk råstoff. Anlegget tar imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff, og hjelper bedriftene å overføre lovende forskningsresultater til storskala produksjon. 

  - Biotep og NOFI er gode eksempler på sterke vekstselskaper som bruker Norges naturgitte fortrinn og erfaring fra teknologi- og råvareindustriene til å ta en posisjon internasjonalt, sier Haugli.

  Innovasjon Norges anbefalinger

  For å bygge en bedre kultur for vekst må det offentlige også bidra. Innovasjonstalen er Innovasjon Norge årlige tale og rapport med anbefalinger til regjeringen om hvordan vi kan oppnå en best mulig innovasjons- og næringspolitikk. Her er noen av høydepunktene:

  • Vi må slutte å sløse gode ideer. EU dreier nå sine investeringer i forskning og innovasjon mot markedsorientering, kommersialisering og vekstkapital. Også i Norge må vi lykkes bedre med å skape produkter og tjenester av den solide kunnskapen vi har ‒ og omsette det til flere vekstbedrifter.  
  • Vi må bruke offentlige innkjøp som motor for innovasjon.  
  • Vi må ha et offensivt og smidig virkemiddelapparat som i sterkere grad bidrar til internasjonal vekst i bedriftene.  
  • Vi må investere mer i eksport og internasjonalisering. 

  Innoavasjonstalen ble arrangert for 4. gang i Tromsø i dag, og cirka 100 deltakere fra det lokale næringslivet, innovasjonsmiljøer, finansieringsaktører og offentlig sektor deltok.