• EN
 • Logg inn
 • Trøndelag trenger en kultur for vekst

  Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge Trøndelag Innovasjon Norge
  Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge TrøndelagInnovasjon Norge

  Trøndelag ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder andelen bedrifter som oppnår høy vekst, ifølge en ny rapport utført av Menon Economics på vegne av Innovasjon Norge. -Vi kan bedre. Med våre teknologimiljøer og naturgitte fortrinn er Trøndelag i en unik posisjon for å realisere denne veksten, sa direktør for Innovasjon Norge Vigdis Harsvik da hun holdt Innovasjonstalen 2019 i Trondheim i dag.

  Rapporten har sett på status for vekstbedrifter i hele Norge, og hva som kjennetegner de selskapene som vokser mest. Tallene viser at Trøndelag hadde en andel høyvekstforetak på 8,72 prosent fra 2015-2017. Det plasserer regionen omtrent på gjennomsnittet, foran blant annet Sogn og Fjordane, de nordligste fylkene, Aust-Agder, Østfold og Telemark, men bak Buskerud, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Hordaland.

  Høyvekstforetak er i rapporten definert som selskap med minst ti ansatte ved første observasjonsår, og deretter mer enn 20 prosent årlig vekst de neste påfølgende årene.

  Selskapene må både ville og kunne vokse

  Med 62 000 nye bedrifter hvert år har Norge langt flere gründere enn våre naboland. Men ettersom inntektene fra olje- og gassnæringen avtar trenger Norge flere bedrifter som kan bidra med lønnsomme arbeidsplasser, og som har størrelsen til å kunne konkurrere på det internasjonale markedet.

  -Trøndelag har et godt utgangspunkt for å skape sterkere og større bedrifter, sier Harsvik. -Regionen vår er sentrum for et av de sterkeste forsknings- og utdanningsmiljøene i landet, Norges «teknologihovedstad,» og et stort antall innovative bedrifter. Disse selskapene må vi sørge for at både vil og kan vokse seg store.

  Finansdirektør i vekstbedriften Signicat Bård Skogstad etterlyser også en sterkere kultur og vilje for vekst i Norge. Selskapet har sitt utspring fra teknologimiljøet i Trøndelag og er en plattform for digitale identitetstjenester. Signicat er markedsleder i Norden og på vei ut i Europa.

  -Vi er ganske flinke til å utvikle ideer å støtte gründere i tidlig fase, men jobben er ikke ferdig da. Det er på mange måter da det begynner. Vi må bli flinkere til å løfte fram og støtte de som satser på høy vekst og har suksess. Det krever tid, penger og utholdenhet å vokse.

  Innovasjon Norges anbefalinger

  For å bygge en bedre kultur for vekst må det offentlige også bidra. Innovasjonstalen er Innovasjon Norge årlige tale med anbefalinger til regjeringen om hvordan vi kan oppnå en best mulig innovasjons- og næringspolitikk. Her er noen av høydepunktene:

  • Vi må slutte å sløse med gode ideer. Vi må lykkes bedre med å skape produkter og tjenester av forskning. EU dreier nå sine investeringer i forskning og innovasjon mot markedsorientering, kommersialisering og vekstkapital. Hva om Norge gjorde det samme? Vi har solid kunnskap. Den kunnskapen kan i større grad bli til nye vekstbedrifter, arbeidsplasser og verdiskaping.
     
  • Vi må bruke offentlige innkjøp som motor for innovasjon.
    
  • Vi må ha et offensivt og smidig virkemiddelapparat som i sterkere grad bidrar til internasjonal vekst i bedriftene. 
  • Vi må investere mer i eksport og internasjonalisering.

  Innovasjonstalen ble holdt for 4. gang i Trondheim 29. mai, og i samarbeid med Tequity Cluster. Omkring 100 representanter for universiteter, næringsliv, banker og investorer deltok.