Vekstbedrifter i Norge - Kultur for vekst

En rapport fra Innovasjon Norge.