Fra idé til marked - Lillehammer

/globalassets/hedmark/fra-ide-til-marked-foto-liam-simpson-web.png?width=1168
Foto: Liam Simpson

Informasjon

Lillehammer Kirkegt. 80 Påmeldingsfrist: 2018-12-17 08.00 Kontakt: Gretha K. Larsson Ingen deltakeravgift 19.12.2018 12.00.00 19.12.2018 13.30.00 Europe/Oslo Fra idé til marked - Lillehammer Kirkegt. 80 Gretha K. Larsson gretha.karin.larsson@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god.
Lær hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

Innhold (med etterfølgende mulighet for speed-date)

  • Forretningsmodellering - hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din
  • Lean start-up - hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å øke sjansen for å lykkes
  • Tilskudd til gründere - hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

På samlingen vil det være andre i samme situasjon som deg. Disse kan du inspirere og lære fra.

Fra kl. 13.30 vil du ha mulighet for en 10 minutters speed-date om prosjektet ditt med en av våre rådgivere. Dette angir du ved påmelding.

Forretningsmodellering
Dette verktøyet gir deg et overblikk over alle sentrale elementer i en forretningsmodell. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir også svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer idéen sin.

LEAN Start-up
Når du jobber med utvikling av nye forretningsidéer og oppstart av en bedrift, bør du teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere før du gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden.

Tilskudd til gründere
Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som har en innovativ idé og ambisjoner om å bygge en bedrift.

Etablererservice
Har du spørsmål til selve etableringen av bedriften? Lurer du på hvilken selskapsform du skal starte, eller skal du starte en bedrift i et allerede kjent marked? Ta kontakt med førstelinjetjenesten i din kommune.

For Hedmark - se Hedmark fylkeskommunes informasjonssider.
For Oppland - se Oppland fylkeskommunes informasjonssider.

Her finner du oversikt over gratis kurs og nyttig informasjon om entreprenørskap.

Fra ide til marked - Lillehammer

Ønsker du et hurtigmøte med en rådgiver?

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.