Fra idé til marked - Oslo

/contentassets/75928333a20a40b687526063192b3dc1/fra-ide-til-marked-foto-liam-simpson-nettside.png?width=1168
Foto: Liam Simpson

Informasjon

Oslo Akersgata 13, Oslo Påmeldingsfrist: 2018-12-10 16.00 Kontakt: Kathleen M, Skarbøvig Arrangementet er gratis, kr 200 blir belastet ved ikke oppmøte 12.12.2018 09.00.00 12.12.2018 11.00.00 Europe/Oslo Fra idé til marked - Oslo Akersgata 13, Oslo Kathleen M, Skarbøvig Kathleen.Myklatun.Skarbovig@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Hvordan gå fra ide til en lønnsom bedrift? Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsideen noe som er vesentlig nytt i det markedet du skal inn i? Dersom svaret er JA - da er vårt seminar «Fra ide til marked» noe for deg.

Veien fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

Vi vil gå gjennom:

– Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din

– Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes

– Tilskudd til gründere– hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

På samlingen vil det være andre i samme situasjon du kan inspirere og lære fra.

Dersom du ønsker å sette deg inn i innholdet for samlingen allerede nå kan du lese mer på nettsidene under.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukes for å få et enkelt overblikk over noen sentrale element i forretningsideen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer ideen sin.

Les mer om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

LEAN Start-up

Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av en bedrift, råder vi til at en legger opp til en utviklingsprosess hvor du kan teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere, før en gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden

Det vil også være nyttig å få en oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg.

Les mer om tilskudd til gründere.

Er du interessert i å motta informasjon om andre arrangementer i Innovasjon Norge? Klikk her

 

Påmelding

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.