Fra Idé til Marked - Trondheim

Informasjon

Trondheim Erling Skakkes gt. 33, 4 etg. Påmeldingsfrist: 2019-02-25 12.00 Kontakt: Janina Lamøy Gratis 26.02.2019 12.00.00 26.02.2019 15.00.00 Europe/Oslo Fra Idé til Marked - Trondheim Erling Skakkes gt. 33, 4 etg. Janina Lamøy janina.lamoy@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Hvordan gå fra idé til en lønnsom bedrift? Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidéen noe som er vesentlig nytt i markedet? Dersom svaret er JA er vårt seminar «Fra idé til marked» noe for deg.

Er du usikker på om du oppfyller våre krav til nyhetsverdi og vekstpotensial? Trenger du en å sparre med om din forretningsidé, og vil du vite hvilke andre tilbud som finnes for gründere i din region? Ta da kontakt med oss på Gründertelefonen - 800 50 789.

PROGRAM KL 12:00 - 14:00

Presentasjonsrunde
Vi starter med at alle sier litt om hvem de er, og hvorfor de er her. Gründere har stor nytte av å lære av hverandre, og her kan du treffe andre i samme situasjon - til inspirasjon og læring.

Smart oppstart
Hvordan kan du jobbe smart med forretningsidéen din slik at du er sikrere på at markedet vil ha det du ønsker å tilby? Du kan lese mer her om Lean Start-Up metoden og  om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

Hvordan vi kan hjelpe deg
Innovasjon Norge tilbyr både nettverk, kompetanse og finansiering til gründere. Få informasjon om hvordan du søker finansiering og rådgiving fra oss for å teste ut og videreutvikle idéen din. Vi går gjennom krav, regler og gir gode råd. Les mer om etablerertilskudd.

PROGRAM KL 14:00 - 15:00

Snakk med oss
De som tror prosjektet kvalifiserer for støtte fra Innovasjon Norge kan snakke med våre rådgiverne. Se våre kriterier for støtte, og oversikt over virksomheter som ikke kvalifiserer til støtte her.

Vi anbefaler at du forbereder en kort presentasjon/pitch av din idé slik at vi får en god samtale. Kan du gi svar på følgende spørsmål, blir grunnlaget for en god samtale bedre:

- Hvem er kundene/markedet? Hvilke behov har brukerne/ kundene?
- Hva har du tenkt å utvikle? (produkt/tjeneste/annet)
- Hvem er du og ditt team, og hvorfor skal akkurat dere gjøre dette?
- Hva opplever du som den største utfordringen der du står nå?

Ved påmelding vil vi at du gir en kort og konsis beskrivelse (to setninger) av din forretningsidé.

Registrer deg under og beskriv din forretningsidé i kommentarfeltet.

Påmelding til Fra Ide til Marked

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.