Sogn og Fjordane

Vi hjelper deg som skal etablere eller allereie driv ei bedrift i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det muleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Ta gjerne kontakt med oss, for å sjå kva vi gjere for prosjektet ditt.

Sogndal

Sentralbord
TLF: 22 00 25 00
FAX: 57 65 19 50
sognogfjordane@innovasjonnorge.no
Besøkadresse
Trolladalen 30, Innovasjonsbygget i 2. etg
6856Sogndal
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

Arrangementer i Sogn og Fjordane

25
25. september     17.00 –20.00     Måløy Vekst, gate 1, nr. 80

Frå ide til marknad - Måløy

Se full kalender for Sogn og Fjordane

Nyhende

Matstova AS er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2017 !

Prisen blir tildelt med bakgrunn i at Matstova AS er ei bedrift som har vore eit føregangsdøme her i fylket når det gjeld utvikling og satsing på kortreist mat. Prisvinnaren har vokse mykje dei siste åra og har vorte ein betydeleg arbeidsplass lokalt, der neste generasjon i familien no har overteke og vidarefører det som grunnleggjaren, Ruth Guddal, har bygd opp.