Arkitektur ut i verden

Syv norske arkitektbedrifter er valgt ut til å delta på Arkitektur ut i verden-programmet. De får kompetanse og kapital i eksportfasen.

/link/6bc3f058f65b48cdbbff54eadde50c3b.aspx
Foto: Sverre Jarild/DOGA

Hva er Arkitektur ut i verden?

 • Skal bidra til sterkere internasjonal konkurransekraft og på sikt øke verdiskapingen i den norske arkitekturbransjen.
 • Tilfører bedriften både kompetanse og kapital i eksportfasen.
 • Skal styrke utvalgte arkitektbedrifters muligheter for internasjonale oppdrag
 • Er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og Arkitektur Norge 

Målgruppe

Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med sitt hoved virke innenfor arkitektur, landskapsarkitektur eller interiørarkitektur. Bedriften må ha en strategisk målsetning om å eksportere og enten være i ferd med å få, nettopp ha fått eller jobber med et internasjonalt oppdrag. 

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter i som står foran en internasjonal ekspansjon og gjelder ikke for de bedrifter som allerede er veletablert internasjonalt.

Hva finansierer vi?

Midlene går hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig eksportkompetanse, men ikke til egne timer eller ordinær drift. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR & marketing ekspertise
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader

Programmet er tidsbegrenset og bedriftene kan kun delta en gang.  Oppstart høsten 2017, avslutning høsten 2018.