Eksportprogram

Innovasjon Norge tilbyr skreddersydde eksportprogram innen utvalgte bransjer, som skal bidra med kunnskap og kapital i en tidsbegrenset periode. 

Litteraturagenter og oversettere

Litteraturagenter og oversettere

Foto: Ebba D. Drolshagen

Ut i verden-programmene er bransjespesifikke program, som er ment som en drahjelp for bedrifter med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial. Programmene bidrar til samarbeid på tvers og et økt fokus på betydningen av eksport for de respektive bransjene, og for kulturell og kreativ næring som helhet. 

Prosess og utvelgelse

Utvelgelsen skjer ved utlysing og opptak gjennom et ekspertpanel med nasjonale og internasjonale eksperter. Programmet gjelder ikke for bedrifter som allerede er veletablert internasjonalt.  

Programmene gjennomføres i tett samarbeid med de relevante bransjeorganisasjone.

Innhold

Kompetanseprogrammene settes sammen basert på bedriftenes behov, og bedriftene følges opp under hele perioden.

Programmet tar sikte på å gi deltakerne kapital og kompetanse til å profesjonalisere sine oppdrag internasjonalt, og på den måten styrke og videreutvikle bedriftene. I tillegg vil programmet ha fellestiltak for bransjene.

Kompetansedelen av programmene bygger på INs Global Growth-programmer. 

Programmer

Litteratur ut i verden (LUV) hadde oppstart i juni 2018 og avsluttes høsten 2019. Det er satt av fem millioner kroner til programmet. Programmet gjennomføres i samarbeid med NORLA.

Målgruppen for programmet er etablerte og nye litterære agenter.

Disse agenturene er med i programmet:

 • Winje Agency
 • Immaterial Agents
 • Oslo Literary Agency
 • Cappelen Damm Agency
 • Northern Stories
 • Stilton Literary Agency
 • Magikon forlag

Arkitektur ut i verden (AUV) ble lansert høsten 2017, og avsluttes ved utgangen av 2018. Programmet gjennomføres i samarbeid med DOGA. Arkitektur ut i verden har en økonomisk ramme på ti millioner kroner.

Følgende syv bedrifter ble plukket ut:

Spill ut i verden (SUV) ble avsluttet våren 2018. Programmet ble gjennomført i samarbeid med Norsk Filminstitutt. Det ble satt av totalt ti millioner kroner til programmet, gjennom tidligere kulturnæringssatsing i Innovasjon Norge sammen med midler fra Kulturdepartementet.

Disse åtte bedriftene deltok i programmet:

Hva finansierer vi?

Midlene skal i hovedsak gå til innkjøp av nødvendig eksportkompetanse, men ikke til egne timer eller ordinær drift. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR & marketing ekspertise
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader