Bygg Bedrift

Ønsker du å få kontroll på dine inntekter og utgifter? Bygg Bedrift er et kompetanseprogram for kreative bedrifter med ambisjoner.

/link/710655682aa34806983f5e2e193d0a40.aspx
Foto: Per Slagbrand/Innovasjon Norge

Bygg Bedrift er et kompetanseprogram for kreative bedrifter med ambisjoner. Som deltaker får du innsikt i en praktisk og kreativ måte å videreutvikle din virksomhet, samt tilgang til gode verktøy for å håndtere og drive en lønnsom bedrift.

Gjennom programmet får du arbeide med å utvikle forretningsidéen og forretningsmodellen din. Du lærer om hvordan du kan involvere kundene i arbeidet med å forbedre produktene dine. Du får også arbeide med hvordan du kan styre mål og oppgaver i prosjektet ditt.

I løpet av Bygg Bedrift programmet vil du lære å bruket et nettbasert arbeidsverktøy for entreprenører. Her kan du jobbe «Lean» med prosjektet og fokusere på løpende forbedring i gjennomføringen. Verktøyet lar deg også utarbeide en enkel oversikt over prosjektet ditt som kan brukes som grunnlag for presentasjoner og kommunikasjon med samarbeidspartnere og støttespillere.

Bygg Bedrift gjennomføres i samarbeid med Lean Business International AS og går over 2 lunsj til lunsj-samlinger inkludert nettverksmiddag.


Programmet k
oster kun kr 1 250, men har en verdi på kr 13 000.


Les mer om Lean Business Entrepreneurship Platform