Kvalifiserer din bedrift?

Kvalifiserer din bedrift?

/link/788bfa4d47c84c4c936721b658841aa6.aspx
Foto: Thinkstock

Vi har jobbet med kulturell og kreativ næring i noen år allerede. I oktober 2013 ble det etablert en treårig kulturnæringssatsing i Innovasjon Norge. I 2018 fikk vi vårt andre oppdragsbrev fra Kulturdepartementet for å iverksette tiltak rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring (KKN). Dette kan bety mye for deg som driver en kreativ bedrift og ønsker å vokse.

Hva inngår i betegnelsen kulturell og kreativ næring?

Næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som (1) arkitektur, (2) dataspill, (3) design, (4) film, (5) litteratur, (6) musikk, (7) reklame, (8) trykte medier, (9) TV og radio, (10) visuell kunst og (11) utøvende kunst.

Hvilke bedrifter kvalifiserer?

Bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen KKN er i målgruppen.

Kriteriene i Innovasjon Norge bygger på EØS-reglementet og her er kravet om innovasjonshøyde/nyskaping en nøkkel. Innovasjon kan være innen produksjonsledd og distribusjonsledd, produkt eller tjeneste eller forretningsmodell. Derimot vil innovasjon innen din kunstart – f.eks. et nyskapende verk – ikke være inkludert.

Satsingen vår har seks forskjellige tiltak med forskjellige kriterier, men felles for alle er at bedriften som søker må ha både en ambisjon om å vokse samt et godt potensiale for å lykkes.

Alle Innovasjon Norges virkemidler er tilgjengelige for gründere og vekstbedrifter.
Satsingen på KKN kommer i tillegg til eksisterende gründerordninger.
Les om Innovasjon Norge og alle våre virkemidler.

Merk at mange bedrifter som søker finansiering ikke oppfyller kriteriene satt til tilskuddene. Sett deg derfor godt inn i hva som forventes, før du eventuelt søker. Lav nyhetsverdi og beskjedent markedspotensial og/eller lite skalerbar forretningsmodell, er de vanligste avslagsbegrunnelsene.

Hvilke bedrifter kvalifiserer ikke?

Det finnes mange gode forretningsideer, men Innovasjon Norge kan dessverre ikke finansiere alle disse. Har ikke din bedrift vekstambisjoner og potensial innen KKN kvalifiserer den ikke for hjelp fra Innovasjon Norge.

Hva skal midlene gå til?

Midlene skal gå til utvikling av bedriften, ikke til utvikling eller produksjon av kunstnerisk og/eller kreativt innhold. Midlene kan heller ikke gå til sponsing, organisasjoner eller til profilering.

 

Innovasjon Norge har pekt ut kreativ næring som en del av seks mulighetsområder for norsk økonomi.

Det er behov for å finne nye utviklingsområder som oppmuntrer til innovasjon og bærekraftig vekst og utvikling i dagens samfunn. Kreativ næring har fått mye oppmerksomhet både i EU og internasjonalt for å være en næring med betydelig økonomisk fremgang og for å ha en sysselsettingsvekst som er høyere enn andre næringer.

I tillegg til at næringen er viktig i seg selv, er den også viktig for andre næringer. Et godt eksempel er kreativ næring som innsatsfaktor i både reiseliv og i profilering av byer og nasjoner. Næringen besitter også en rekke kompetanser, ferdigheter og metoder som med hell kan benyttes i andre næringer. Kreativ næring kan med sin spisskompetanse og tankesett bidra til større mangfold i andre næringer, noe som er essensielt for innovasjon og omstilling av morgendagens Norge.

Les mer om mulighetsområdene her.

Les drømmeløftrapporten for kultur. Rapporten baserer seg på innspill fra gründerne og andre aktører i den kulturelle og kreative sektoren.