Kvalifiserer din bedrift?

/link/788bfa4d47c84c4c936721b658841aa6.aspx
Foto: Thinkstock

I 2018 fikk Innovasjon Norge sitt andre oppdragsbrev fra Kulturdepartementet for å iverksette tiltak rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring.

Hva inngår i betegnelsen kulturell og kreativ næring?

Næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som (1) arkitektur, (2) dataspill, (3) design, (4) film, (5) litteratur, (6) musikk, (7) reklame, (8) trykte medier, (9) TV og radio, (10) visuell kunst og (11) utøvende kunst.

Virkemidler

Det er øremerket midler til 3 finansieringstjenester for kulturell og kreativ næring; Forprosjekt bedriftsnettverk, Forprosjekt klynger og Lån & garanti. I tillegg til disse kommer Innovasjon Norges generelle virkemidler og spesifikke utlysinger som for eksempel eksportprogrammene.

Kriterier

Kriteriene i Innovasjon Norge bygger på EØS-reglementet, hvor krav om innovasjonshøyde/nyskaping en nøkkel. Innovasjon kan være innenfor produksjonsledd og distribusjonsledd, produkt eller tjeneste eller forretningsmodell. Innovasjon innenfor kunstarten er derimot ikke inkludert.

Hva skal midlene gå til?

Midlene skal gå til utvikling av bedriften, ikke til utvikling eller produksjon av kunstnerisk og/eller kreativt innhold. Midlene kan heller ikke gå til sponsing, organisasjoner eller til profilering.

Hvilke bedrifter kvalifiserer ikke?

Merk at mange bedrifter som søker om finansiering ikke oppfyller kriteriene. Sett deg derfor godt inn i hva som forventes, før du eventuelt søker. Lav nyhetsverdi og beskjedent markedspotensial og/eller lite skalerbar forretningsmodell, er de vanligste avslagsbegrunnelsene.