Arkitektur ut i verden

Har din arkitektbedrift internasjonale ambisjoner? Vi kan gi deg kompetanse og kapital i eksportfasen.

St. Kilda Visitor Center, Scotland Besøkssenter under utarbeidelse på øya Lewis i Ytre Hebridene i Skottland, et samarbeid med Dualchas Architects. Illustrasjon av Reiulf Ramstad Arkitekter. 
St. Kilda Visitor Center, Scotland
Besøkssenter under utarbeidelse på øya Lewis i Ytre Hebridene i Skottland, et samarbeid
med Dualchas Architects. Illustrasjon av Reiulf Ramstad Arkitekter. 

Hva er Arkitektur ut i verden?

 • Skal bidra til sterkere internasjonal konkurransekraft og på sikt øke verdiskapingen i den norske arkitekturbransjen.
 • Tilfører bedriften både kompetanse og kapital i eksportfasen.
 • Skal styrke utvalgte arkitektbedrifters muligheter for internasjonale oppdrag.
 • Er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og Arkitektur Norge 

Hvem kan søke?

Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med sitt hoved virke innenfor arkitektur, landskapsarkitektur eller interiørarkitektur. Bedriften må ha en strategisk målsetning om å eksportere og enten være i ferd med å få, nettopp ha fått eller jobber med et internasjonalt oppdrag. 

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter i som står foran en internasjonal ekspansjon og gjelder ikke for de bedrifter som allerede er veletablert internasjonalt.

For å kvalifisere til Arkitektur ut i verden må du:

 • Kunne tilby arkitekturtjenester som har betydelig internasjonalt potensial.
 • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekt gjennom internasjonalt arbeid.
 • Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team som er har den nødvendige kompetansen for gjennomføring.
 • Kunne stille med minimum 25% egenfinansiering, som betyr at inntil 75% av kostnadene vil kunne støttes.

Hver bedrift vil bli spurt om hva de vil oppnå med deltakelsen i programmet, det vil si mål og suksesskriterier for deltakelsen.

Hva kan vi finansiere?

Midlene kan hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig eksportkompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR & marketing ekspertise
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader

Søknadsfrist er tirsdag 6. juni 2017.

Programmet er tidsbegrenset og bedriftene kan kun delta en gang. Deltakelse avklares før sommeren, med oppstart høsten 2017. Programmet avsluttes i høsten 2018.