Spill ut i verden

Har din spillbedrift internasjonale ambisjoner? Vi kan gi deg kompetanse og kapital i eksportfasen. Programmet er avsluttet.

Fra spillet Shiftlings.

Fra spillet Shiftlings.

Foto: Rock Pocket Games

Hva er Spill ut i verden?

 • Skal bidra til økt omsetning i norsk spillbransje og større internasjonal konkurransekraft
 • Tilfører bedriften både kompetanse og kapital
 • Bidrar til å utvikle et internasjonalt økosystem for norsk spillbransje
 • Et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt

Hvem kan få finansiering?

Vi støtter uavhengige spillproduksjonsforetak som er etablert i Norge, og registrert i det norske foretaksregisteret. Selskapet må være et aksjeselskap. Med uavhengig spillproduksjonsforetak mener vi et foretak som har produksjon av audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål og som ikke har det offentlige som hovedeier, eller er en del av internasjonale konsern. 

Du må ha et spill under utvikling, lanseringsklart eller ferdig utviklet, som skal lanseres eller er lansert, eller skal lanseres i et nytt marked. Variasjon i sjanger, plattform og marked er ønskelig innenfor programmet.  

For å bli tatt opp i Spill ut i verden-programmet må du:

 • ha et spill med betydelig internasjonalt potensial
 • ha ambisjoner om å styrke selskapets internasjonale kompetanse og inntekter
 • ha et sterkt og profesjonelt team
 • kunne stille med minimum 25% egenfinansiering, som betyr at inntil 75% av kostnadene vil kunne støttes

Bedriften må ha et spill som er under utvikling eller er lanseringsklart. Bedriften kan også ha et ferdig utviklet spill som skal lanseres i et nytt marked. Både bedrifter med og uten internasjonal erfaring kan søke. Programmet vil etterstrebe en variasjon i sjanger, plattform og marked.

Søknadsprosess

Programmet består av både eksportmidler og lanseringsmidler. Innovasjon Norge håndterer eksportmidlene og Norsk Filminstitutt håndterer langsiktig lansering og fellestiltak (tilskudd til lansering på etablerte arenaer). Begge disse ordningene er helt nye. Norsk Filminstitutts lanseringstilskudd vil bestå som i dag.

Slik går du frem for å søke om eksportmidler og opptak i det nye programmet:

 1. Søknadsprosessen starter hos Innovasjon Norge. Link til søknadsskjemaet ligger under sammen med en søknadsguide. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss!
 2. Et ekspertpanel bestående av fagpersoner fra Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge, sammen med ekstern fagekspertise, vil så vurdere din søknad. Basert på panelets vurdering vil et utvalg av bedriftene gå videre til et intervju, før Spill ut i verden deltakerne endelig blir valgt ut.
 3. En skjønnsmessig vurdering av søknaden fastsetter størrelsen på midlene.
 4. Når du er tatt opp i programmet får du i tillegg til eksportmidler fra Innovasjon Norge, mulighet til å søke om tilskudd til langsiktig lansering og fellestiltak hos NFI.

Søknadsfrist er 1. april.

Programmet avsluttes i mars 2017.

Hva kan vi finansiere?

De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være

 • Rådgivning/mentor/ekspert (konsulentbistand)
 • PR & Marketing-ekspertise (analyse og kompetanse er ok, men ikke direkte markedsføringskostnader som f.eks. Adwords)
 • Arbeid med varemerkebeskyttelse / IPR
 • Advokathonorar i forbindelse med kontrakter
 • Konvertering til plattform og språk
 • Aldersgrense PEGI
 • Data analyse og kvalitetssikring
 • A/B-testing av innhold og fokustesting av produkt før lansering
 • Oppsett av datainnsamling/analyseverktøy
 • Produkthjemmeside
 • Spesifiserte reisekostnader
 • Kulturell tilpasning
 • Andre relevante kostnader (ikke ordinær drift)

Hva kan Norsk Filminstitutt finansiere?

Prosjekter som er en del av Spill ut i verden-programmet kan i tillegg til eksportmidlene søke om (1) lansering av en produksjon på flere markeder i samme søknad og (2) tilskudd til felles satsninger på etablerte arenaer hvor hele den norske bransjen kan profilere seg og sine spill.

Les mer på NFIs nettsider

Foreløpig aktivitetsplan for Spill ut i verden-programmet

1. april 2016: Søknadsfrist
6. mai 2016: Vedtak om tilskudd fra Innovasjon Norge
15. juni 2016: Kick Off på Klækken med spillekspertise og påfølgende Spillkonvent
15. mars  2017: Oppsummering, erfaringsutveksling og kompetansepåfyll

Hele perioden: Individuelt arbeid med rådgivning og inspirasjon underveis. Eventuelle fellesaktiviteter vil utarbeides på grunnlag av de behov Spill ut i verden bedriftene har.

 

Hva legger vi vekt på når vi behandler søknaden?

Hvilke vurderingskriterier vektlegges i behandlingen av søknaden?

 • Bedriftens evne til å bidra til verdiskaping i Norge, enten ved å styrke eksisterende arbeidsplasser eller ved å gi nye.
 • Gjennomtenkte og realistiske planer og budsjetter.
 • Sammensetningen av teamet når det gjelder kompetanse og gjennomføringsevne.
 • Samarbeidspartnere som vil bidra med kompetanse og/eller kapital er positivt.
 • Bedriftens konkurranseevne

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

For dere som allerede har opprettet en bruker hos oss, søknadsskjemaet heter «Generell bedrifts- og prosjektfinansiering Hovedprosjekt».