Våre samarbeidspartnere

Innovasjon Norge har fått et oppdrag fra Kulturdepartementet rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring. Oppdraget har som mål å bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner.

/link/6e4bb899be934fc58129bd86449695bd.aspx
Foto: Thinkstock/robertprzybysz

Oppdraget er todelt. Innovasjon Norge er stedet for vekstbedriftene, og Kulturrådet er stedet for kunstnere og levebrødsbedrifter.

Som en del av satsingen skal Kulturrådet etablere Kreativt Norge, et rådgivende kontor lokalisert i Trondheim. Kreativt Norge har som mål om å styrke enkeltkunstnernes muligheter for økte inntekter og legge til rette for mindre virksomheter som utgjør støtteapparatet rundt utøvende og skapende virksomhet regionalt. 

Videre innebærer satsingen oppdrag til organisasjonene i Norwegian Arts Abroad som er på Kulturdepartementets budsjett. Oppdraget innebærer tiltak som skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt. Målsetningen er økte inntekter til de respektive bransjene.