Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge har fått et oppdrag fra Kulturdepartementet rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring. Oppdraget har som mål å bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner.

/link/6e4bb899be934fc58129bd86449695bd.aspx
Foto: Thinkstock/robertprzybysz

Regjeringen iverksatte i 2017 en større satsing på kulturell og kreativ næring. Satsingen skal bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner.

Arbeidet med kulturell og kreativ næring utvikles i dialog med Kulturrådet og de ulike organisasjonene i Norwegian Arts Abroad. Målet er en koordinert statlig innsats på området.

Innovasjon Norge retter seg mot vekstbedriftene. Kulturrådet retter sine tiltak mot kunstnere og mindre virksomheter, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.

Organisasjonene i Norwegian Arts Abroad skal bidra til styrket markedsføring og salg av norsk kunst og kultur internasjonalt.