Nyheter

Fylkesvinnarar bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017

Fylkesvinnarane kjempar om den nasjonale bedriftsutviklingsprisen på 250 000 kroner, heider og ære. Prisutdelinga finn stad i den norske ambassaden i Berlin torsdag 18. januar 2018 i samband med Internationale Grüne Woche.

Landbrukssamling med teknologifokus

Automatisering er et hovedtema når norsk landbruksnæring samles på LandTek 2017. Konferansen er en viktig nettverksarena og møteplass for forskning, teknologi, bønder, industri og beslutningstakere.

Norsk biovarme er konkurransedyktig

- Norske biovarmeanlegg er lønnsomme og derfor en gyllen mulighet for landbruket. Det sier Kåre Gunnar Fløystad, som i sin mastergradsoppgave ved UMB har undersøkt 279 gardsvarmeanlegg støttet av Innovasjon Norges bioenergiprogram.

Ny undersøkelse: Varmesalg lønner seg

Varmesalgsanlegg gir positive driftsresultater for produsentene, viser ny undersøkelse. Gjennom vårt Bioenergiprogram kan du få tilskudd til slike anlegg på landbrukseiendommen din.