Fylkesvinnarar bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017

Fylkesvinnarane kjempar om den nasjonale bedriftsutviklingsprisen på 250 000 kroner, heider og ære. Prisutdelinga finn stad i den norske ambassaden i Berlin torsdag 18. januar 2018 i samband med Internationale Grüne Woche.

Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidlegare Bygdeutviklings­prisen). Det vert kåra fylkesvise vinnarar som får 50 000 kroner, og dei fylkesvise vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Berekraft, her under
    • Økonomisk resultat/lønsemd
    • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som  utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp 
  • Innovasjon/nyskaping

Fylkesvinnarar 2017

Fylke

Fylkesvinnar

Les om vinnaren og prisutdelinga

Østfold

Bamsrudlåven

Sjå video om vinnaren

Akershus

Tomter Mais

Sjå video om vinnaren

Oslo

Tåsen Microgreens

Sjå video om vinnaren
Les om vinnaren 

Hedmark

Ingunn Sigstad Moen

Les om vinnaren og prisutdelinga

Sjå meir om vinnaren og prisutdelinga

Oppland

Grete Hedalen

Les om vinnaren og prisutdelinga

Buskerud

Bakke Gård

Les om vinnaren og prisutdelinga

Vestfold

Bjertnæs og Hoel AS

Les om vinnaren og prisutdelinga

Telemark

Lindheim Frukt og ølkompani

Les om vinnaren og prisutdelinga

Aust-Agder

Trehyttene

Les om vinnaren og prisutdelinga 

Vest-Agder

Lindland Gård

Sjå meir om vinnaren på nrk

Rogaland

Jone Wiig Gartneri AS

Les om vinnaren og prisutdelinga

Hordaland

Frukt- og Siderruta Lekve-Syse-Hakestad

Lenke til Facebook IN Hordaland om prisutdelinga

Sogn og Fjordane

Matstova AS

Les om vinnaren og prisutdelinga

Møre og Romsdal

Melchiorgarden

Sjå meir om vinnaren og prisutdelinga

Sør-Trøndelag

Rørosrein AS

Les om vinnaren og prisutdelinga

Nord-Trøndelag

LiVERTEN

Les om vinnaren og prisutdelinga

Nordland

Ikkje delt ut i 2017

 

Troms

Wold Samdrift

Les om vinnaren og prisutdelinga

Finnmark

Elvebakken blomster AS

Les om vinnaren og prisutdelinga

For spørsmål, kontakt:

Kjell Bruvoll
Kjell.Bruvoll@innovasjonnorge.no