Skjemaer for landbruk

Debitorskifte i landbruket

Har bedriften solgt eller overført eiendom? Hvis kjøper ønsker å overta de forpliktelser du hadde til oss, kan du søke om debitorskifte.

Les mer