Lufthavn i limtre og massivtreelementer

Det nye terminalbygget på Molde Lufthavn er et av pilotprosjektene i regi av Tre og Samferdsel.

/link/118d0723536f4697a6b04038168eb73c.gif
Foto: Green Advisers

Her søkte AVINOR etter muligheter for å øke bruken av tre kombinert med nyskapende arkitektur. Terminalbygget består av bærekonstruksjoner i limtre og massivtreelementer i vegger, gulv- og takdekker. Formålet var å utvikle et konsept med bærekraftige byggløsninger, slik at man på en fleksibel og enkel måte kunne koble disse sammen til terminalbygg av ulike størrelser, og som samtidig gav et positivt bidrag til klimaregnskapet. 

AVINOR ønsket å se på mulighetene for å utvikle konseptet videre og eventuell benytte det videre i utbygging av flere av flyplassene i Norge.

Trebruk: 

Fleksible byggløsninger og buet tak. Bærekonstruksjoner i limtre og massivtreelementer i vegger, gulv- og takdekker.

Utfordringer: 

Avinor ville ha et konsept med effektive og bærekraftige byggløsninger, som gir lavt energiforbruk og kort byggetid.

Innovasjon Norges bidrag: 

Del av satsingen Tre og Samferdsel.  Støtte til forstudier, konseptutvikling og rådgivning.

Nytteverdi i næringen:

Pilotprosjektet har tilført erfaringer og kompetanse i næringen, ved både utvikling og montering av industrielle byggeelementer. Prosjektet vil kunne føre til at konseptet kan benyttes i øvrige terminalbygg og utvidelser.