Preikestolen Fjellstue

Fjellstua ligger langs turveien til Prekestolen, med det karakteristiske fjellmassivet som rager ut over Lysefjorden.

/link/488f2d2f2cbe4a21a173e7440ef72993.gif
Foto: Emile Ashley

Anlegget består av overnattingsdel med 28 rom, kafé, restaurant og konferanseområde. Området har 130 000 besøkende i året, og skal tilfredsstille ulike brukeres behov gjennom alle årstider. Preikestolen fjellstue ble tildelt Statens byggeskikkpris for 2009.

Trebruk:

Preikestolen fjellstue er bygget opp av massivtrekonstruksjon med gjennomgående skiver over to etasjer. Det er benyttet spesialbygde elementer med innebygde forsterkninger, stolper, dragere og skråstilte bord for avstiving. Yttervegger og tak i massivtre med utenpåliggende isolasjon og kledning.

Utfordringer:    

Bygging med massivtre var relativt «nytt» i Norge da Prekestolen ble bygget. Dette medførte stor grad av læring for alle involverte aktører – fra planlegging, beregninger og produksjon til oversikt og kontroll over logistikken på byggeplassen.

Innovasjon Norges bidrag:

Støtte til utvikling av interiørløsninger.

Nytteverdi i næringen:

Prosjektet har generert kompetanse hos aktørene direkte involvert i prosjektet, og generell kompetanse i verdikjeden. Prosjektet har bidratt til å profilere trearkitektur og bruk av tre på en god måte. Prosjektet brukes som referanseprosjekt og visningsobjekt og brukes av næringen i eget profileringsarbeid.