Her er tredriveren i din region

Innovasjon Norge koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Vi kaller disse pådriverne for "tredrivere".

Østfold, Akershus og Oslo

Bjørn Lier 
bjorn.lier@trebruk.no 
922 25 784

Hedmark

Wenche.I.S Høye 
wenche@tretorget.no  
414 16 453

Oppland

Ole Jonny Kalstad 
olejonny@landsbyen-nh.no 
909 50 003 

Buskerud, Vestfold og Telemark 

Per Arild Aasheim 
per@vestcap.no 
911 18 931 

Hordaland 

Simon Wolff
Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
Landbruksavdelinga
fmhoswo@fylkesmannen.no
(+47) 55572173
(+47) 47285087

Møre og Romsdal  

Christina Qvam Heggertveit
fmmrchhe@fylkesmannen.no
(47) 712 58 572

Nord- og Sør Trøndelag 

Roar Gylland 
rgylland@rgbs.no   
952 30 784 

Sogn og Fjordane

Inngunn Kjellstad
ingunn@sfiinx.no
901 03 837

Nordland

Stein-Petter Hillestad
prosjektleder || landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland
fmnoshi@fylkesmannen.no
tlf
: 75 54 78 52 ||  992 29 705