Inn på tunet

Inn på tunet

Inn på tunet er bruk av gårdsbruk i omsorgsarbeid. Har du hjerte for medmennesker og evne til å tenke kreativt kan vi hjelpe deg på veien mot en mer lønnsom bedrift.

/link/e58851c6fb0742f2bfe9febf5d625f8b.gif

Er du gårdbruker og vil utvikle Inn på tunet på gården din?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tjenestene tilbys i hovedsak i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen.

Aktivitetene må være knyttet opp til gården, livet og arbeidet der, og skal gi mestring, utvikling og trivsel for enkeltmennesker eller grupper.

Hvem kan søke?

Det er en forutsetning at gården er godkjent, er i prosess for å bli godkjent eller kan bli godkjent i henhold til godkjenningsordningen for Inn på tunet i regi av Matmerk.

Det kan ikke innvilges støtte til prosjekter – herunder tilskudd til ideavklaring – til gårder som ikke kan godkjennes i henhold til definisjonen av Inn på tunet.