Buskerud og Vestfold

Søknadsfrist

 • Tradisjonelt landbruk; Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling
 • Bygdenæring; fortløpende behandling.

 

Prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Investeringer som representerer et løft og vekst og klar oppgradering av produksjonsanlegg
 • Planteproduksjon «Mat rett i munnen»; grønt, frukt og bær.
 • Grovforbaserte produksjoner med kostnadseffektive driftsopplegg og kraftforbaserte produksjoner for eksisterende omfang.
 • Kostnadseffektive tørker og lagre

 

Bygdenæring

 • Videreforedling og produktutvikling av lokal mat.
 • Inn på Tunet
 • Landbruksbasert reiseliv, mat og opplevelsesproduksjon.

 

Ikke prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Redskapshus, verksted, tilleggsareal.
 • Utbygging som mest har karakter av vedlikehold.
 • Nyetablering og kapasitetsøkning fjørfe og svin.

Bygdenæring

 • Fysiske investeringer i hyttefelt og annen kapitalkrevende utleievirksomeht.
 • Tradisjonell forretningsmessig privat tjenesteyting.
 • Handelsvirksomhet på innkjøpte varer.
 • Hest- og pelsdyrsatsing.

Utmåling

Generelt                                                                                 

Knappe rammer og mange søkere gir redusert utmåling. Generelt høyere prioritering og utmåling til nyetablerte og der næringsinntekt er viktig.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

Inntil 75 % og maks kr 150 000 i fase for markedsavklaring.
Inntil 75 % og maks. kr 800 000 i kommersialiseringsfasen.

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Inntil 50 % (og maksimert til eksterne kostnader) av godkjent kostnadsoverslag.

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Tilskudd inntil 33 % og maks 850 000 av godkjent kostnadsoverslag. Unntaksvis kan gis tilskudd inntil kr 1 000 000 (f.eks. ungdom og store prosjekter).
Ekstratilskudd 1000 kr/m3 ved bruk av tre.
Moderat utmåling korntørker, maks tilskudd kr 200 000.
Tilskudd inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag til frukt/bær med mer enn 10 års høstetid

Tilskudd ved generasjonsskifte (søkere under 35 år, tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Tilskudd inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag, maks. kostnadsgrunnlag 1,75 mill. kroner.