Finnmark

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, behandler søknader fortløpende.

Prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

Først og fremst investeringer som gjelder melk- , kjøtt- og  saueproduksjon.

Bygdenæring

  • Inn på tunet
  • Videreforedling av mat
  • Landbruksbasert reiseliv

Ikke prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

  • Nyetablering innen egg, kylling- og svineproduksjon  
  • Investeringer som gjelder hest

Bygdenæring

  • Utleie av stallplasser, ridesenter

Utmåling

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

Inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag

For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av kvinner kan det gis inntil 75 % tilskudd

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

35 % av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskudd ved generasjonsskifte (søkere under 35 år, tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring)

Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag for kvinner.
Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag for menn.