Møre og Romsdal

Søknadsfrist

  • Ingen søknadsfristar

Prioritering mellom produksjonar

Det er ikkje føreteke nokon prioritering mellom produksjonar innanfor nasjonale rammer og retningsliner.

Det vises difor til dei generelle retningslinene for Midlar til Investering- og bedriftsutvikling i landbruket.