Telemark

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling

Prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Grovforetende husdyr: melk- og kjøttproduksjon
 • Planteproduksjon
 • Trebruk og bioenergi

Bygdenæring

 • Lokalmat og grønt reiseliv

Ikke prioriterte tiltak/områder/prosjektkostnader:

 • Verksted, redskapshus, lager
 • Generelt vedlikehold
 • Kjøp av livdyr (inkl. bifolk)
 • Utstyr anskaffet ved leasing og brukt utstyr som tidligere er delfinansiert med tilskudd
 • Melkekvote
 • Vei, uteareal og infrastruktur
 • Prosjekter der støtte fra Innovasjon Norge ikke er avgjørende for gjennomføring av prosjektet

Utmåling

Generelt                                                                                                                    

Alle tall er maks tilskuddssatser. Det må påregnes forskjell i utmåling av støtte ut i fra kravet om å være utløsende og ut i fra etterspørsel.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

Tilsagn i denne fasen vil være fra kr. 50 000 til 100 000 avhengig av prosjektets kompleksitet.

Vi kan finansiere inntil 100 % av godkjente eksterne kostnader.

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Maks 50 % av godkjente prosjektkostnader.

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag

 • Prosjektene kan maksimalt får 2 millioner i investeringstilskudd
 • Totale prosjektkostnader (tradisjonelt landbruk) bør være over kr 300 000

Tilskudd ved generasjonsskifte (søker under 35 år, tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag

 • Totale prosjektkostnader på inntil kr 1 500 000
 • Det er et krav at mottakere av generasjonsskiftetilskudd skal drive aktiv landbruks- og næringsvirksomhet.