Tilleggsnæring i landbruket – investering og bedriftsutvikling

Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Da kan du få tilskudd og lån hos oss.

Bedriftsutvikling omfatter investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanse­oppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring nye produkter o.l

Hvem kan få finansiering?

Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer, samt mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

Hva kan vi finansiere?

Vi finansierer tiltak innen investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye produkter.

Hvor mye kan vi finansiere?

For myke investeringer kan det gis tilskudd med til 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For kvinner og personer under 35 år kan tilskuddet utgjøre opp til 75 % av godkjent kostnadsoverslag. I tillegg kan det gis lån.

For investeringer i faste anlegg kan det gis lån og inntil 33 % tilskudd for lån til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr.

NB: Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.
Med «påbegynt» menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.

 

Rentebetingelser

Generelle betingelser for landbrukslån i Innovasjon Norge:

 • Flytende rente, ett, to, tre og fem års rentebinding
 • Normalt fire terminer per år
 • Ingen etableringsgebyr eller termingebyr
 • Innenfor 90 % av landbrukstakst

Nominell rente på nye landbrukslån per 18. juni 2018

 • Flytende rente: 2,65 %
 • Fastrente 1 år: 3,20 %
 • Fastrente 2 år: 3,40 %
 • Fastrente 3 år: 3,50 %
 • Fastrente 5 år: 3,50 % 

Effektiv rente er ca 0,05% høyere avhengig av antall terminer pr. år.

 

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting
 • Prosjektet skal sannsynliggjøre tilfredsstillende lønnsomhet
 • Nyskapings- eller innovasjonsgrad
 • Evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet, herunder kompetanse og nettverk i dag
 • Søkers og ideens potensial
 • Realisme i forutsetninger, planer og budsjetter

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.