Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018

Innovasjon Noreg deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Prisen går til ei vellukka bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar.

Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. Prisen vert delt ut av landbruks- og matminister Bård Hoksrud under Grüne Woche i Berlin i januar 2019.

Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Berekraft, her under: 
    - Økonomisk resultat/lønsemd
    - Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
    - Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

Desse har vunne prisen i år

news image

Smøla Produksjonslag SA, er et medlemseid samvirkeforetak bestående av 12 gårdbrukere. Sammen produserer og leverer de kanskje noen av Norges mest smakfulle gulrøtter, Smølagulrot.

news image

Det unike samarbeidet mellom økobonden Kolbjørn Anda og Stavanger Ysteri har resultert i prisbelønte oster fra en bynær og bærekraftig matproduksjon. Nå mottar det fruktbare samarbeidet bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Rogaland.

news image

I vegkanten ved riksveg 9 på Byglandsfjord i Setesdal, har det blitt produsert meieriprodukt sidan 1953. I dag består TINE Meieriet Setesdal av ein liten arbeidsstokk på ti personar som produserer nokre av Noregs beste meieriprodukt.

news image

Oslos urbane birøkterlag og miljøorganisasjon, ByBi, bidrar til å gjøre hovedstaden grønnere. I dag hylles ByBi med bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo, for sin bærekraftige virksomhet med birøkt, honningproduksjon og nettbutikk.

news image

Nordbø gard og stule er den eneste seteren i Hjartdal i Telemark som foredler melk på plassen – til både ost, smør, rømme og prim. I dag blir gården hyllet med bedriftsutviklingsprisen i landbruket, for sin bevaring av gamle tradisjoner og kulturlandskap.