Ny undersøkelse: Varmesalg lønner seg

Varmesalgsanlegg gir positive driftsresultater for produsentene, viser ny undersøkelse. Gjennom vårt Bioenergiprogram kan du få tilskudd til slike anlegg på landbrukseiendommen din.

Varmesalgsanlegg er både miljøvennlig og lønnsomt, viser den nye effektundersøkelsen. Siden 2003 har produsenter av bioenergi til sammen fått 170 millioner i tilskudd gjennom Bioenergiprogrammet ti...

Varmesalgsanlegg er både miljøvennlig og lønnsomt, viser den nye effektundersøkelsen. Siden 2003 har produsenter av bioenergi til sammen fått 170 millioner i tilskudd gjennom Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge.

Effektundersøkelsen for 2013 har kartlagt varmeproduksjon, hvordan varmesalg foregår, økonomiske resultater, brensel og anleggsutforming. Undersøkelsen er gjennomført i regi av Bioenergiprogrammet hos Innovasjon Norge.

- Positive driftsresultater og reduserte klimautslipp er noen av de viktigste resultatene, sier Øyvind Halvorsen, leder for Bioenergiprogrammet.

Produserer mer varme til positive driftsresultater

Et av hovedpunktene for effektundersøkelsen har vært knyttet til hvor mye varme som produseres i forhold til hva som er planlagt. Beregninger viser en varmeproduksjon på 47,2 GWh, noe som er 13,2 % høyere enn planlagt.

Tidligere har det vært knyttet usikkerhet til hvor lønnsomme varmesalgsanlegg er. Nå er det ingen tvil lenger; undersøkelsen viser at produsentene oppnår positive driftsresultater med en gjennomsnittsfortjeneste på 14 øre/kWh.

Tiltak for å redusere varmetap i nettet

Rapporten avdekker også områder som bør undersøkes nærmere. Undersøkelsen fant et varmetap i distribusjonsnettet på hele 20,2 %, noe som er høyere enn tidligere antatt i Norge. Nivået på andre driftskostnader er tre ganger så høyt som tidligere anslått.

- Vi anbefaler videre studier av disse områdene, og vurderer å sette i verk tiltak for å minske tapet. Østerrike har klart å minske varmetapet gjennom grundig arbeid over flere år og er nå nede i 12 %. Det viser at det er mulig for oss, konstaterer Halvorsen.

Trenger du tilskudd til bioenergiproduksjon?

Har du planer om å produsere bioenergi på landbrukseiendommen din? Gjennom Bioenergiprogrammet gir Innovasjon Norge tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. Vi har siden 2003 støttet varmesalgsanlegg med 170 millioner kroner.