Utvikling av lokalmat og opplevelser

Dette er vårt tjenestetilbud innenfor Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og utvikling. Kompetansetilbudet finner du i vår kurskalender.

/contentassets/e7f9a9cd7417446fbde31abd9cd52ad4/in-produktark-2015---1-lokalmat-og-drikke-400.gif?height=977&width=977&transform=downfill

Lokalmat- og drikke

Vi vil satse på deg som produserer mat- og drikkevarer med en tydelig tilknytning til landbruket.

Se hva vi kan tilby

/contentassets/8227f57e2dec44d895309d9436a794f6/rein1.jpg?height=977&width=977&transform=downfill

Reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Vi kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.

Se hva vi kan tilby

/contentassets/f9564dcfa8254205b271e54004bd75b9/in-produktark-2015---5-innlandsfisk-400.gif?height=977&width=977&transform=downfill

Innlandsfisk

Vi vil satse på dere som fisker eller foredler og selger innlandsfisk, og som ser at veien til økt lønnsomhet går gjennom samarbeid.

Se hva vi kan tilby

/contentassets/913618bb1a1c44de90ac8dea533414c8/in-produktark-2015---6-inn-pa-tunet-800.gif?height=977&width=977&transform=downfill

Inn på tunet

Inn på tunet er bruk av gårdsbruk i omsorgsarbeid. Har du hjerte for medmennesker og evne til å tenke kreativt kan vi hjelpe deg på veien mot en mer lønnsom bedrift.

Se hva vi kan tilby

/contentassets/723de6881c4c4458813b256345e8a387/in-produktark-2015---2-maltidsopplevelser-800.gif?height=977&width=977&transform=downfill

Måltidsopplevelser

Vi vil satse på deg som tilbyr ekte, norske måltidsopplevelser med en tydelig identitet og historie.

Se hva vi kan tilby

/contentassets/7c3b816a3db44121a4e17e59036a7035/in-produktark-2015---3-reiselivsopplevelser-800.gif?height=977&width=977&transform=downfill

Reiselivsopplevelser

Vi vil satse på deg som tilbyr reiselivsopplevelser utenom det vanlige, hvor mennesker, lokale tradisjoner og historie står i fokus.

Se hva vi kan tilby