• EN
 • For deg som jobber i bedrift tilhørende i Innlandet, Møre og Romsdal eller Trøndelag.

  Vi bytter nå ut vår gamle søknadsløsning med Prosjekthjelpen, og dere som hører hjemme i Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag er først ute med å bruke denne. I en overgangsperiode vil det variere hvilken søknadsløsning du skal forholde deg til.

  Her er hvordan du navigerer for å starte en ny søknad, eller for å fortsette en påbegynt søknad:

   

  1. For å fortsette søknad som var påbegynt før 20. mai 
   Skal du fortsette på en søknad opprettet før 20. mai finner du den igjen ved å logge inn i eSøknad her. 
    
   eller 
    
  2. For å fortsette en søknad som var påbegynt etter 20. mai 
   Skal du fortsette på en søknad opprettet etter 20. mai finner du den igjen ved å logge inn i Prosjekthjelpen her. 
    
   eller
  3. Opprette ny søknad 
   Skal du begynne på ny søknad skal du som hovedregel opprette søknaden i Prosjekthjelpen. 
    
   eller 
    
  4. Opprett ny søknad med eget skjema 
   For noen kunder og prosjekter finnes det spesifikke søknadsskjemaer. Om du vet du skal søke en av ordningene listet under, følger du lenker til den det gjelder.