Logg inn

Her logger du inn på Min Side for å utforme dine søknader til Innovasjon Norge.

Vi jobber med å fornye vårt søknads- og kundesystem, og har derfor i en periode flere innloggingssystemer. Hvilken du skal bruke avhenger av hvilken tjeneste du skal søke, eller nylig har søkt:

 

Jeg søker markedsavklaringstilskudd

Jeg skal levere sluttrapport til markedsavklaringstilskuddet

Jeg skal søke investeringer i anlegg for bioenergi

 

Jeg søker øvrige tjenester

 

Jeg skal levere: svar på tilbud, utbetalingsanmodning, bagatellmessig støtte, rentealternativ


Er du usikker? Kontakt kundesupport@innovasjonnorge.no