• EN
 • Logg inn
 • Logg inn

  Her logger du inn på Min Side for å utforme dine søknader til Innovasjon Norge.

  Vi jobber med å fornye vårt søknads- og kundesystem, og har derfor i en periode flere innloggingssystemer. Hvilken du skal bruke avhenger av hvilken tjeneste du skal søke, eller nylig har søkt:

   

  For markedsavklaringstilskudd eller bioenergi:

  Jeg søker markedsavklaringstilskudd

  Jeg skal levere sluttrapport til markedsavklaringstilskuddet

  Jeg skal søke investeringer i anlegg for bioenergi

   

  For øvrige finansieringstjenester:

  Jeg søker en annen tjeneste

   

  For kontooversikt:

  Jeg skal se mitt selskaps kontooversikt

   

  For innsendinger (ikke for bioenergi og markedsavklaringstilskudd)

  Jeg skal levere: svar på tilbud/aksept av endringsforslag, utbetalingsanmodning, bagatellmessig støtte, rentealternativ

   

   


  Er du usikker? Kontakt kundesupport@innovasjonnorge.no