• EN
 • Logg inn
 • Logg inn

  Vi jobber med å fornye vårt søknads- og kundesystem, og har derfor i en periode flere innloggingssystemer. Hvilken du skal bruke avhenger av hvilken tjeneste du skal søke, eller nylig har søkt.

  For markedsavklaringstilskudd, bioenergi og bruksutbygging

   

  Her logger man inn på MinSide med sin personlige BankID, og vil få rettigheter til tjenester og søknadsinnsending på vegne av seg selv eller et foretak. All interaksjon foregår digitalt i portalen.

  På Min Side kan du logge inn for å sende inn søknad, fortsett på søknad, se status på søknad, akseptere tilbud om tilskudd, sende inn sluttrapport eller utbetalingsanmodning. Dette gjelder følgende søknadstyper:

  Søknad og sluttrapportering: Markedsavklaringstilskudd

  Søknad: Investeringer i anlegg for bioenergi

  Søknad: Tradisjonelt landbruk - tilskudd til bruksutbygging
  Viktig: Dersom du skal søke lån innen tradisjonelt landbruk så må du benytte deg av Søknad: Finansieringstjeneste under

   

  For øvrige finansieringstjenester

  Her oppretter man en egen brukerkonto og passord før opprettelse av søknad. Søknadsinnsending vil være digital, men man vil motta tilbudsbrev og utbetalingsbrev per post som kan sendes inn via innsendingstjenesten.

  Søknad: Finansieringstjeneste
  Viktig: Dersom du kun skal søke tilskudd innen tradisjonelt landbruk så må du benytte deg av Søknad: Tradisjonelt landbruk - tilskudd til bruksutbygging over

  Innsendinger: Jeg skal levere svar på tilbud/aksept av endringsforslag, utbetalingsanmodning, bagatellmessig støtte, rentealternativ, Pakkereiseordningen

   

  Kontooversikt

  Jeg skal se min kontooversikt

   

  Er du usikker? Kontakt kundesupport@innovasjonnorge.no

   

  For kommuneansatte

  Kommunens side - Logg inn med ditt kommunenummer og tildelte passord

  Her logger du inn med kommunenummer og tildelt passord for å administrere søknader om lån og tilskudd for tradisjonelt landbruk. Varsel om nye søknader sendes til den enkelte kommunes epost-adresse for postmottak.


  Kommunens Vurdering - Logg inn med din BankId
  Her logger du inn med personlig BankId for behandling av søknader til tradisjonell bruksutbygging (kun tilskudd) dersom du har blitt tildelt brukerrettigheter av en administrator i din kommune.
  Varsel om nye søknader sendes direkte til epost adressen til alle i kommunen som har rettighet til å behandle søknader på vegne av kommunen.

   


  Er du usikker? Kontakt kommunensvurdering@innovasjonnorge.no