Logg inn

Her logger du inn på Min Side for å utforme dine søknader til Innovasjon Norge.

Vi jobber med å fornye vårt søknads- og kundesystem, og har derfor i en periode flere innloggingssystemer. Hvilken du skal bruke avhenger av hvilken tjeneste du skal søke, eller nylig har søkt:

 

For markedsavklaringstilskudd eller bioenergi:

Jeg søker markedsavklaringstilskudd

Jeg skal levere sluttrapport til markedsavklaringstilskuddet

Jeg skal søke investeringer i anlegg for bioenergi

 

For øvrige finansieringstjenester:

Jeg søker en annen tjeneste

 

For kontooversikt:

Jeg skal se mitt selskaps kontooversikt

 

For innsendinger:

Jeg skal levere: svar på tilbud, utbetalingsanmodning, bagatellmessig støtte, rentealternativ

 

 


Er du usikker? Kontakt kundesupport@innovasjonnorge.no