Aktuelle tjenester for marine bedrifter

Nedenfor er noen av våre generelle tjenester som kan være aktuelle for marin- og sjømatbedrifter. I tillegg vil en rådgiver ved ditt lokale Innovasjon Norge-kontor tilpasse våre tjenester til ditt behov.

Bioøkonomiordningen

Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av ressurser fra hav, jord eller skog? Vi finansierer utviklingsprosjekter.

Les mer

Generell bedrifts- og prosjektfinansiering

Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.
(Det finnes egne tjenester for landbruksbedrifter)

Les mer

Forsknings- og utviklingskontrakter

Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - IFU/OFU.

Les mer

Utvikling av miljøteknologi

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet. 

Les mer

SkatteFUNN

Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.

Les mer

Designrådgiving

Vet du hvilke behov bedriften din har, for eksempel innen produktdesign, visuell identitet, emballasje- eller interaksjonsdesign? Ta kontakt med en av våre eksperter, så hjelper vi deg videre.

Les mer