Kontakt oss

Finn en kunderådgiver i ditt fylke:

Finnmark

Sentralbord

Telefon: 78 95 56 00
E-post: finnmark@innovasjonnorge.no

Morgan Degerstrøm

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden
Telefon: 78 95 56 12
E-post: morgan.degerstrom@innovasjonnorge.no

Nina Hauge

Arbeidsområder: Flåtefinansiering
Telefon: 78 95 56 05
E-post: nina.hauge@innovasjonnorge.no

Troms

Sentralbord

Telefon: 77 60 61 00
E-post: troms@innovasjonnorge.no

Dag Ronald Fredheim

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden
Telefon: 77 60 61 09
E-post: Dag.Ronald.Fredheim@innovasjonnorge.no

Bjørn Fagervik

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden
Telefon: 77 60 61 13
E-post: bjorn.fagervik@innovasjonnorge.no

Nordland

Sentralbord

Telefon: 75 54 20 00
E-post: nordland@innovasjonnorge.no

Oddvar Staulen

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden
Telefon: 75 54 20 43
E-post: oddvar.staulen@innovasjonnorge.no

Randi Moland

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden
Telefon: 75 54 20 37
E-post: randi.moland@innovasjonnorge.no

Nord-Trøndelag

Sentralbord

Telefon: 74 13 54 00
E-post: nordtrondelag@innovasjonnorge.no

Vigdis Tuseth

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden
Telefon: 74 13 54 05
E-post: vigdis.tuseth@innovasjonnorge.no

Sør-Trøndelag

Sentralbord

Telefon: 73 87 62 70
E-post: sortrondelag@innovasjonnorge.no

Ann Kristin Lund Aaker

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele veridkjeden
Telefon: 93 03 09 39
E-post: anaak@innovasjonnorge.no

Møre og Romsdal

Sentralbord

E-post: moreogromsdal@innovasjonnorge.no

Kari-Ane Lade Gjørvad

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden
Telefon: 70 11 64 72
E-post: kari-anne.lade.gjorvad@innovasjonnorge.no

Asgeir Emdal

Arbeidsområder: Flåtefinansiering
Telefon: 70 11 64 69
E-post: asgeir.emdal@innovasjonnorge.no

Hordaland

Sentralbord

Telefon: 55 55 93 55
E-post: hordaland@innovasjonnorge.no

Tore Alfheim

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i heile verdikjeda
Telefon: 55 55 93 54
E-post:tore.alfheim@innovasjonnorge.no

Else Langhelle

Arbeidsområder: Flåtefinansiering
Telefon: 55 55 93 50
E-post: else.langhelle@innovasjonnorge.no

Sveinung Dukstad

Telefon: 911 77 216
E-post: sveinung.dukstad@innovasjonnorge.no

Sogn og Fjordane

Sentralbord

Telefon: 57 65 19 40
E-post: sognogfjordane@innovasjonnorge.no

Jan Gurvin

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i heile verdikjeda
Telefon: 57 65 19 48
E-post: jan.gurvin@innovasjonnorge.no

Atle Ulrik Torvanger

Arbeidsområder: Flåtefinansiering
Telefon: 57 65 19 46
E-post: atle.ulrik.torvanger@innovasjonnorge.no

 

Rogaland

Sentralbord

Telefon: 51 54 51 00
E-post: rogaland@innovasjonnorge.no

Ragnhild Kristin Espeland

Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i heile verdikjeda
Telefon: 51 54 51 16
E-post: ragnhild.kristin.espeland@innovasjonnorge.no

John Morten Storflor

Telefon: 51 54 51 22
E-post: josto@innovasjonnorge.no

 

Oslo

Oslo

Sentralbord: 22 00 25 00
E-post: oslo@innovasjonnorge.no

 

Sigridur Thormodsdottir

Leder avdeling Biobaserte næringer
Telefon: 22 00 26 09
E-post: sigridur.thormodsdottir@innovasjonnorge.no

 

Aase-Merete Remøy

Arbeidsområder: Flåtefinansiering
Telefon: 22 00 25 54
E-post: aase.merete.remoy@innovasjonnorge.no

 

Marit Valseth

Arbeidsområder: Nye marine arter
Telefon: 90 96 69 98
E-post: marit.valseth@innovasjonnorge.no

 

Lieneke Fjørtoft

Arbeidsområder: Leverandører av teknologi, tjenester og kunnskap
Telefon: 913 97 427
E-post: lieneke.fjortoft@innovasjonnorge.no