Matstreif 2022

I år arrangeres Matstreif for første gang på Youngstorget, 23.-24-september. Årets arrangement vil være av nedskalert omfang, og det vil ikke være anledning for enkeltutstillere å melde seg på. Deltakelse vil kun være via invitasjon. Mat*larm arrangeres samme helg. Mat*larm er et konsept som kobler produsenter med restauranter, og er spesielt innrettet mot produsenter som har mistet store deler av sitt marked gjennom HoReCa som følge av pandemien. Kontakt HANEN eller se www.matlarm.no for mer informasjon. Nærmere informasjon og oversikt over utstillere blir lagt ut så snart det er klart.

Kom og smak på Norge!

Følg oss på Facebook eller Flickr!

Matstreif er en arena for gode og ekte matopplevelser og arrangeres årlig av Innovasjon Norge på oppdrag av Landbruks -og matdepartementet.