Logg inn

Her logger du inn på Min Side for å utforme dine søknader til Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har to steder der en søker våre tjenester. Hvilken du skal bruke avhenger av hvilken tjeneste du skal søke, eller nylig har søkt:

Jeg søker markedsavklaringstilskudd

Jeg skal levere sluttrapport til markedsavklaringstilskuddet

Jeg skal søke investeringer i anlegg for bioenergi

                  

Jeg søker øvrige tjenester

Jeg vil sende svar på tilbudt rentealternativ 

Jeg skal levere signert svar på tilbud, utbetalingsanmodning eller erklæring om bagatellmessig støtte

Logg inn her for å komme til vår nye Min Side dersom du skal søke eller er i prosess på markedsavklaringstilskudd.

   

Logg inn her for å komme til vår gamle Min Side dersom du skal søke om andre tjenester.Er du usikker? Kontakt kundesupport@innovasjonnorge.no