Mulighetsområder

Innspillene vi fikk fra næringslivet og andre samfunnsaktører i Drømmeløftet tok utgangspunkt i de store utfordringene verden står overfor. Blant dem er klima, matproduksjon, helse, demografisk endring og den spesielle utfordringen Norge står overfor: store tap av eksportinntekter fra olje og gass.

Ny teknologi innenfor for eksempel digitalisering og bioteknologi åpner også opp for radikalt nye muligheter. Alt dette fører til behov for store omstillinger i norsk økonomi.

En liten økonomi som Norge kan ikke satse like mye på alt. Vi må derfor rette mer av innsatsen inn mot områder der verdens utfordringer krysser norsk kompetanse. Hver utfordring representerer store markeder. Hvis norsk næringsliv kan være med på å erobre disse markedene, vil de være med på å erstatte noen av de tapte olje- og gassinntektene, samtidig som de er med på å løse noen av verdens største problemer.