Tjenester

Innovasjon Norge tilbyr noen tjenester spesielt rettet mot prosjekter innen ren energi, energieffektivisering og utslippsfri transport:

/link/cdf6c02d872c4e39b97457c4480512fb.aspx
Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge

De fleste av Innovasjon Norges tjenester er næringsnøytrale, og disse kan også benyttes innen ren energi:

Finansiering til samarbeidsprosjekter innen Europa: