Halvparten kvinner i ny Innovasjon Norge-ledelse

Anita Krohn Traaseth presenterte i dag den nye ledelsen og ny organisering i Innovasjon Norge. Fire personer fra dagens ledelse fortsetter i den nye ledergruppa, mens fem stillinger skal lyses ut.

Anita Krohn Traaseth presenterte i dag den nye ledelsen og ny organisering i Innovasjon Norge. Fire personer fra dagens ledelse fortsetter i den nye ledergruppa, mens fem stillinger skal lyses ut.

Foto: Jo Michael